Bludov – zamek

Historia

   Zamek prawdopodobnie został wzniesiony około połowy XIII wieku przez przedstawiciela starej morawskiej szlachty Bluda III, wnuka Bluda zwanego Starym. Zachowany dokument z 1200 roku w którym Blud I pisze się z Bludova jest w rzeczywistości XIV-wiecznym falsyfikatem. Faktyczne potwierdzenie istnienia zamku w źródłach pisanych miało miejsce dopiero w 1340 roku. Sześć lat później zamek przeszedł na własność jednej z najpotężniejszych wówczas rodzin czeskich i morawskich – panów z Lipy. Od Čenka z Lipy przeszedł w ręce margrabiego Jana Jindřicha, a po jego śmierci w 1375 rok Bludov odziedziczył jego syn Prokop. Ten pod koniec XIV wieku odsprzedał Bludov panom z Kunštátu.
   W 1436 roku cesarz Zygmunt Luksemburczyk oddał zamek w zastaw Benešovi z Valdštejna. O tym iż Bludov przetrwał burzliwy okres wojen husyckich w dobrym stanie świadczyło osiedlenie się w nim na stałe Beneša. W drugiej połowie XV wieku nowym właścicielem zamku został możnowładca Jiří Tunkla z Brníčka. Był on stryjem króla Jerzego z Podiebradów, dlatego w trakcie wojny czesko – węgierskiej z Maciejem Korwinem, w 1471 roku Bludov został zdobyty i zniszczony przez wojska węgierskie.

Architektura

   Wzniesiony na wzgórzu rdzeń zamku miał w przybliżeniu owalny kształt o wymiarach 65×30 metrów. Jego głównym elementem prawdopodobnie była usytuowana w północnej części dziedzińca czworoboczna wieża, choć jej istnienie nie jest stuprocentowo potwierdzone. Ponadto na pewno znajdowały się jeszcze jakieś budynki przystawione do murów obronnych po stronie zachodniej. Teren po stronie południowej i wschodniej prawdopodobnie posiadał dodatkowe obwarowania tworzące z tamtych stron międzymurze, wykorzystywane jako droga wjazdowa, prowadząca do usytuowanej na północnej stronie bramy. Dostęp do niej zapewniał drewniany most przerzucony ponad fosą. Zamek otaczały dwa obwody ziemnych wałów: jeden wychodził z północno – wschodniego narożnika i dochodził do strony północno – zachodniej, drugi otaczał całe założenie. Prawdopodobnie zwieńczone były one drewnianymi palisadami bądź częstokołami.
   Po stronie północnej, znajdowało się oddzielone dwoma przekopami podzamcze (druga z fos miała 22 metry szerokości). Jego wymiary wynosiły 60×60 metrów, dlatego z powodzeniem mogło pomieścić wojskowe drużyny okresu wojen husyckich. Teren w północno – wschodnim narożniku podzamcza wskazuje na funkcjonowanie tam mniejszego gródka, otoczonego własnymi obwarowaniami.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, widoczne są jedynie doły, prawdopodobnie po podpiwniczonych budynkach. Na jego gęsto porośnięty roślinnością teren prowadzi niebieski i zielony szlak turystyczny ze wsi Bludov.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Morava t. II, Praha 1983.
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.