Blažejov – zamek Vítkův Hrádek

Historia

   Zamek najprawdopodobniej został założony w pierwszej połowie XIII wieku przez panów z Hradca, jako jedna z najstarszych murowanych siedzib rycerskich na ziemiach czeskich. W źródłach pisanych został po raz pierwszy wspomniany w 1267 roku, kiedy to Vítek z Hradca podarował go zakonowi krzyżackiemu w trakcie wstąpienia do zakonu. Krzyżacy posiadali go wraz z kościołem w Blažejovie do początków XV wieku, kiedy to zapewne został porzucony. Ostatnia wzmianka o Vítkovym Hrádku pojawiła się w 1458 roku, lecz wówczas był już opuszczoną ruiną.

Architektura

   Nieduży zamek wzniesiono na szczycie wzgórza, które nadało mu kształt zbliżony do trójkąta. Od południa opływał go potok Hamerski oraz od zachodu mniejszy bezimienny ciek wodny. Cypel wzgórza od reszty terenu oddzielono na północy i północnym – wschodzie zdwojonym przekopem i ziemnymi wałami. Główną linię obrony stanowił mur obwodowy o niedużej grubości dochodzącej do 1,1-1,3 metra. Jako, iż poprowadzono go w pewnym oddaleniu od krawędzi wzniesienia, można zakładać istnienie także zewnętrznego obwodu tworzącego parcham (o ile nie chodziło o zabezpieczenie się przed obsuwaniem skarp). Główną i najpewniej jedyną murowaną budowlą był prostokątny w planie budynek, umieszczony w czołowej części dziedzińca, przy murze frontowym wychodzącym na fosę i drogę dojazdową. Jego ściany wzniesiono w technice opus spicatum, czyli kamienie ułożono pod skosem, na przemian w przeciwnych kierunkach w każdej następnej warstwie. Pozostała zabudowa prawdopodobnie była wyłącznie drewniana i przystawiona do wewnętrznych ścian muru obwodowego.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych; widoczne są jedynie relikty fundamentowych partii ścian budynku i muru obwodowego oraz obwarowania ziemne. Pozostałości zamku są swobodnie dostępne po skręceniu z czerwonego szlaku turystycznego, który prowadzi przez dolinę potoku Hamerskiego z Malý Ratmírov do Jindřichův Hradec.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.
Strona internetowa hrady.cz, hrad Vítkův Hrádek.