Blatna – kościół Wniebowzięcia Marii Panny

Historia

   Pierwotny romański kościół został zbudowany około 1290 roku. W latach 1444 1515 został on znacząco przebudowany i powiększony w stylu gotyckim z inicjatywy rodu Lvów z Rožmitálu: Jaroslava Lva i jego syna Zdeňka. Pod koniec prac budowlanych, w czasie gdy kościół otrzymywał sklepienia, wzniesiono także położoną obok kościoła kaplicę św. Michała. Jej część została przebudowana w drugiej połowie XVIII wieku z fundacji Elżbiety Serényi na murowany, barokowy krużganek. Nieco wcześniej, gdyż w 1723 roku, obok kościoła stanęła także nowa, murowana dzwonnica, która zastąpiła wcześniejszą drewnianą. Mniejsze barokowe przekształcenia nie ominęły również świątyni.

Architektura

   Kościół składa się z dwunawowego, halowego korpusu oraz wydłużonego, węższego, trójbocznie zamkniętego prezbiterium. Od strony południowej do korpusu dostawiona jest późnogotycka kruchta, a od strony północnej do prezbiterium przylega zakrystia z okutymi drzwiami z 1518 roku. Co ciekawe prawdopodobnie jest ona pierwotnym prezbiterium, starszego, romańskiego kościoła. Od strony północnej do korpusu przylega także renesansowa kruchta, oryginalnie służąca być może za niewielki magazyn. Całość budowli, której ściany dochodzą do 16 metrów wysokości, została wzmocniona przyporami. Pomiędzy nimi umieszczono duże, ostrołukowe okna z maswerkami. Wewnątrz prezbiterium otrzymało sklepienia sieciowe, nawy i kruchta południowa sklepienia gwiaździste, a zakrystia krzyżowo – żebrowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Blatná).