Bílkov – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

   Kościół został zbudowany około połowy XIII wieku, kiedy to wzniesiono romańskie wówczas prezbiterium oraz wczesnogotycką nawę. W 1371 roku został świątynią parafialną, jednak parafia przestała istnieć w XVI wieku. W drugiej połowie XIV wieku pierwotne prezbiterium zostało przebudowane w stylistyce gotyckiej. W drugiej połowie XV wieku, jako iż pobliski zamek w Bílkovie przestał wówczas istnieć, kościół ufortyfikowano, otaczając murem. W takiej formie przetrwał do 1803 roku, kiedy to dobudowano ceglaną wieżę na miejscu wcześniejszej drewnianej, a następnie około połowy XIX stulecia dodano wewnątrz sklepienia.

Architektura

   Średniowieczny kościół składał się z prostokątnej w planie nawy oraz od drugiej połowy XIV wieku z trójbocznie zamkniętego prezbiterium po wschodniej stronie. Prezbiterium wzmocniono przyporami, pomiędzy którymi umieszczono większe ostrołukowe okna z maswerkami. Jeszcze przed końcem XIII wieku po stronie północnej dobudowana została zakrystia. Więźbę dachową nawy wykonano z drewna ściętego w 1456/1457, więźbę prezbiterium natomiast w 1514/1515. Nie wiadomo czy pierwotna, drewniana wieża po stronie zachodniej była elementem średniowiecznym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Fišera Z., Opevněné kostely: v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 1, Praha 2015.

Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svatého Jana Křtitele (Bílkov).
Strona internetowa hrady.cz, kostel sv. Jana Křtitele.