Bílkov – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

Kościół został zbudowany około połowy XIII wieku, kiedy to wzniesiono romańskie wówczas prezbiterium oraz wczesnogotycką nawę. W 1371 roku został świątynią parafialną, jednak parafia przestała istnieć w XVI wieku. W drugiej połowie XIV wieku prezbiterium zostało przebudowane. W połowie XV wieku, jako iż zamek w Bílkovie przestał istnieć, kościół ufortyfikowano, otaczając murem. W takiej formie przetrwał do 1803 roku, kiedy to dobudowano ceglaną wieżę na miejscu wcześniejszej drewnianej, a następnie około połowy XIX stulecia dodano wewnątrz sklepienia.

Architektura

Średniowieczny kościół składał się z prostokątnej nawy oraz trójbocznie zamkniętego prezbiterium po wschodniej stronie. Prezbiterium wzmocniono przyporami, pomiędzy którymi umieszczono większe ostrołukowe okna z maswerkami. Jeszcze przed końcem XIII wieku po stronie północnej dobudowana została zakrystia. Więźbę dachową nawy wykonano z drewna ściętego w 1456/1457, więźbę prezbiterium natomiast w 1514/1515. Nie wiadomo czy pierwotna, drewniana wieża po stronie zachodniej była elementem średniowiecznym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svatého Jana Křtitele (Bílkov).
Strona internetowa hrady.cz, kostel sv. Jana Křtitele.