Bílavsko – zamek Chlum

Historia

   Zamek prawdopodobnie powstał pod konic XIII wieku, a pierwsza wzmianka o nim w źródłach historycznych pojawiła się w 1408 roku. Dwa lata później pisał się z niego niejaki Smil z Kunštátu, a pięć lat później jego brat Heralt z Kunštátu. W obu przypadkach zachowane informacje dotyczyły ich sporu z właścicielem sąsiedniego zamku Křídlo, Předborem z Cimburka. Kres funkcjonowania Chlumu nastąpił prawdopodobnie w trakcie czesko – węgierskich walk z lat 70-tych XV wieku, kiedy to zostały także zniszczone przez Węgrów pobliskie zamki Křídlo i Lukov. W połowie XVI wieku opisywany był już jako opuszczona ruina.

Architektura

   Zamek został wzniesiony na szczycie wzniesienia, dzięki czemu otrzymał owalny kształt, przedłużony o dwa podzamcza na północnym wschodzie.  Całość otoczona została dodatkowo ziemnym wałem i suchą fosą. Głównymi budowlami zamku górnego była czworoboczna wieża oraz położony na południe od niej dwuskrzydłowy budynek mieszkalny. Ponadto zewnętrzny obwód obronny otrzymał wieżę na południu i wieżę bramną na północy. Podzamcza najprawdopodobniej posiadały jedynie drewnianą zabudowę gospodarczą.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Na zalesionym terenie widoczne są jedynie ziemne wały, fosa i wgłębienia w terenie po dawnych zabudowaniach. Wstęp na teren dawnego zamku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Morava t. II, Praha 1983.