Bilantova Lhota – zamek

Historia

   Osada Mrázova Lhota pojawiła się w źródłach historycznych w 1391 roku, kiedy to Jan z Mrázovej Lhoty podarował wieś swemu synowi Ratmirovi. Badania archeologiczne poświadczyły jednak funkcjonowanie zamku, czy też dworu już w drugiej połowie XIII wieku. W XV wieku wieś i zamek zostały własnością Přemilovskych z Přemilova, a w XVI stuleciu osadę i niewielki zamek opisywano już jako opuszczone. Kres jego funkcjonowania prawdopodobnie miał związek z pożarem.

Architektura

   Zamek wzniesiono na skalistym cyplu ponad rzeką Sazawą. Jego trzon chroniony był zarówno przez skalistą przepaść, jak i przez głęboką wewnętrzną oraz płytszą zewnętrzną fosę po stronie zachodniej. Wewnętrzna posiadała około 6 metrów głębokości i broniła dostępu do zamku głównego, podczas gdy zewnętrzna, o głębokości 3 metrów, chroniła zamek wraz z podzamczem. Zamek miał nieregularny kształt, dostosowany do formy wzgórza. Prawdopodobnie znajdowały się w nim dwa budynki, z czego jeden być może o wieżowym charakterze. Całość stanowiła niewielką i skromną siedzibę typową dla średniozamożnej szlachty.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Teren na którym został zbudowany jest obecnie gęsto porośnięty lasem i nie prowadzą do niego żadne ścieżki.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Anderle J., Brych V., Chotěbor P., Durdík T., Fišera Z., Procházka Z., Rykl M., Slavík J., Svoboda L., Úlovec J., Encyklopedie českých tvrzí, t. 1, Praha 1998.

Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Východní Čechy, t. VI, red. Z.Fiala, Praha 1989.