Bilantova Lhota – zamek

Historia

Osada Mrázova Lhota pojawia się w źródłach historycznych w 1391 roku, kiedy to Jan z Mrázovej Lhoty podarował wieś swemu synowi Ratmirovi. Badania archeologiczne poświadczyły jednak funkcjonowanie zamku już w drugiej połowie XIII wieku. W XV wieku wieś i zamek zostały własnością Přemilovskych z Přemilova, a w XVI stuleciu osadę i niewielki zamek opisywano już jako opuszczone. Kres jego funkcjonowania prawdopodobnie miał związek z pożarem.

Architektura

Zamek wzniesiono na skalistym cyplu ponad rzeką Sazawą. Jego trzon chroniony był zarówno przez skalistą przepaść, jak i przez głęboką wewnętrzną oraz płytszą zewnętrzną fosę. Wewnętrzna posiadała około 6 metrów głębokości i broniła dostępu do zamku głównego, podczas gdy zewnętrzna, o głębokości 3 metrów, chroniła zamek wraz z podzamczem. Zamek miał nieregularny kształt, dostosowany do formy wzgórza. Prawdopodobnie znajdowały się w nim dwa budynki, z czego jeden być może o wieżowym charakterze.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Teren na którym został zbudowany jest obecnie gęsto porośnięty lasem i nie prowadzą do niego żadne ścieżki.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Vychodni Cechy t.VI, Praha 1989.
Strona internetowa hrady.cz, tvrz Bilantova Lhota.