Bezděkov – zamek

Historia

   Pierwsza informacja o wsi Bezděkov pochodzi z 1252 roku, wiadomo także, iż paręnaście lat później dzierżył ją niejaki Ratmir. Dwór obronny źródła historyczne odnotowały pośrednio dopiero w 1380 roku, gdy wymieniły jego właściciela, Zdenka z Hradiště. Trzy lata później zamek pojawił się w trakcie opisu sporu sądowego pani Bětki, wdowy po Pešku z Oldřichova z Protivem z Kvasejovic. Podczas wojen husyckich Bezděkov był w posiadaniu Zmrzlíków z Svojšína, zapalonych zwolenników nowego ruchu. Możliwe, iż w zawiązku z tym obronna siedziba brała udział w jakiś walkach, jednak źródła milczą o niej, aż do roku 1542, kiedy to została wymieniona w oświadczeniu majątkowym Václava Zmrzlíka ze Svojšína. Pod koniec XVI wieku dwór został naprawiony lub przebudowany przez kolejnego właściciela Zygmunta Chrtem z Rtín. Kolejne przekształcenia nastąpiły pod koniec XVII wieku, lecz obiekt zaczął już wówczas tracić na znaczeniu, pełniąc w coraz większym stopniu funkcje gospodarcze, kosztem obronno – mieszkalnych.

Architektura

   Niewielki zamek wzniesiono na cyplu pomiędzy dwoma stawami i oddzielono nawodnioną fosą od wioski znajdującej się po wschodniej stronie. Chroniony był murem który posiadał część północno – zachodnią zaokrągloną, a południowo – wschodnią wzniesioną pod kątem prostym. Mur wydzielał wewnątrz mały dziedziniec, na którym prawdopodobnie umieszczono studnię. Do kurtyny północno – wschodniej i południowej zostały przystawione dwa skrzydła prostokątnych budynków. Funkcje mieszkalne zapewne spełniał dom północny o wymiarach 9 x 29,5 metrów i grubość ścian około 1 metra. Budynek posiadał sklepione piwnice, a przyziemie podzielone było na trzy pomieszczenia. Piętro co najmniej od XVI wieku pełniło funkcje reprezentacyjne. Południowy dom prawdopodobnie służył celom gospodarczym. Bramę umieszczono po stronie wschodniej, przed nią być może znajdował się niższy mur zewnętrzny i drewniany most zwodzony.

Stan obecny

   Obecnie teren dawnego dworu zajmują zabudowania gospodarcze, których sklepione piwnice i ściany parteru z gotyckimi portalami kryją pozostałości pierwotnej budowli. Niestety zaniedbana przez długi czas budowla, całkowicie utraciła z zewnątrz pierwotne cechy stylistyczne. Nowy prywatny właściciel podobno planuje przeprowadzić renowację zabytku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Cechy t. V, Praha 1986.
Šabatová K., Hradiště u Kasejovic – Historie obce a panskěho sidla, Plzeň, 2014.