Benešov nad Ploučnicí – kościół Narodzenia Panny Marii

Historia

   Wiadomo iż pierwszy kościół w Benešovie istniał w połowie XIV wieku, a powstał prawdopodobnie na początku tamtego stulecia. W 1426 roku został uszkodzony w wyniku pożaru. Odbudowę prowadzono do 1487 roku, jednocześnie znacznie powiększając pierwotną budowlę. Prezbiterium kościoła zbudowano w latach 1483-1511, następnie w okresie 1517-1520 wybudowano trójnawowy korpus, który został sklepiony w latach 1552-1554 przez Valentina Hirscha. W XVII wieku budowla poddana była renowacji i niewielkim przekształceniom, wzniesiono wówczas cylindryczną kaplicę, a w 1748 roku dostawiono zakrystię.

Architektura

   Kościół jest późnogotycką trójnawową budowlą z węższym i niższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium po stronie wschodniej. Po jego północnej stronie znajduje się prostokątna, gotycka kaplica Salhausen z trójbocznym zamknięciem. W części północno – zachodniej usytuowano masywną czworoboczną więżę, prawdopodobnie jedyną pozostałość starszego kościoła z XIV wieku. Cały korpus nawowy oraz prezbiterium wzmocniono przyporami, pomiędzy którymi przepruto ostrołukowe okna z maswerkami. Wewnątrz prezbiterium zwieńczono sklepieniem gwiaździstym, kaplicę sieciowym, a korpus krzyżowo – żebrowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., Praha 1977.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel Narození Panny Marie (Benešov nad Ploučnicí).