Bavorov – kościół Wniebowzięcia Panny Marii

Historia

   Pierwszy kościół w Bavorovie został zbudowany w latach 1279-1296 jako filia świątyni w pobliskim Blanici. Od lat sześćdziesiątych do osiemdziesiątych XIV wieku był stopniowo zastępowany przez nową gotycką budowlę, powstająca z fundacji braci Piotra, Josta, Jana i Ullricha Rožmberków. W tym czasie powstała także w Bavorovie oddzielna parafia. Najstarszą częścią kościoła jest prezbiterium, ukończone według inskrypcji znajdującej się przy ołtarzu w 1373 roku. W drugim etapie wzniesiono nawę, a jeszcze przed wybuchem wojen husyckich ukończona została wieża w jej północnym narożniku. Drugą, południowo – zachodnią wieżę dobudowano dopiero na początku XVII wieku w okresie rosnącego dobrobytu w mieście. Niestety już w 1649 roku kościół spłonął, co wymusiło odbudowę i renowację, w trakcie której zmieniono wewnętrzny podział budowli z dwu na trójnawową. Ostatnią klęskę żywiołową której doznał kościół był pożar z 1867 roku. Zniszczył on głównie wielką wieżę i wszystkie wiszące na niej dzwony. Remont został ukończony do roku 1869. W latach 1905-1908 przeprowadzono renowację połączona z regotyzacją budowli, jednak wewnętrzne wyposażenie i wygląd pozostały zasadniczo barokowe.

Architektura

   Średniowieczny kościół w Bavorovie był orientowaną budowlą halową, dwunawową na planie prostokąta z wydzielonym prezbiterium o zakończeniu trójbocznym. Po jego północnej stronie dobudowana została czworoboczna wieża, z dostawioną półokrągłą wieżyczką schodową, sięgającą do połowy wysokości. Obok wieży umieszczono gotycką zakrystię. Zewnętrzne elewacje kościoła wzmocniono wysokimi przyporami, pomiędzy którymi umieszczono duże, ostrołukowe okna z maswerkami, zapewniające dobre oświetlenie wnętrz. Prezbiterium zostało zwieńczone sklepieniem krzyżowo – żebrowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa bavorov.cz, Památky Bavorova.

Strona internetowa hrady.cz, kostel Nanebevzetí Panny Marie.