Baška – zamek

Historia

   Imię fundatora zamku i jego historia nie jest znana. Na podstawie odnalezionej ceramiki można w przybliżeniu datować okres funkcjonowania warowni na XIV do XVI wieku.

Architektura

   Zamek został zbudowany na wzniesieniu o kształcie nieregularnego owalu o wymiarach 30 x 40 metrów. Po jego wschodniej stronie można do dziś zauważyć pozostałą część rowu. To niewielkie wzgórze prawdopodobnie zostało celowo usypane w trakcie konstrukcji zamku. Po stronie północnej znajduje się ziemny nasyp, będący zapewne szyją pierwotnej drogi wjazdowej. Od strony zachodniej, południowo – zachodniej i południowej, budowla chroniona była przez pochyłe zbocza i nienazwany strumień, rozlewający się w bagienne tereny i mokradła. Zabudowę wewnętrzną stanowiły dwa budynki, z czego jeden najprawdopodobniej był wieżowego charakteru. Ich konstrukcja była drewniana na murowanych fundamentach i dolnych partiach. Całość zapewne otoczona była palisadą lub częstokołem.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, widoczne jest jedynie niewielkie wzniesienie. Wstęp na jego teren jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa hrady.cz, tvrz Baška.