Babice – zamek

Historia

   Zamek Babice prawdopodobnie został wzniesiony pod koniec XIII lub w XIV wieku, a zaniknął w XV stuleciu, w okresie między rządami króla Jerzego z Podiebradów, a Macieja Korwina. Nie wiadomo kto był jego fundatorem, ani w jakim celu powstał, przypuszczać można jedynie, iż nie była to znacząca siedziba. W 1528 roku zamek opisywany był już jako opuszczony.

Architektura

   Zamek został wzniesiony na płaskim szczycie skalistego grzbietu z dala od okolicznych wsi. Obronę zapewniały urwiska, szczególnie wysokie w północno-wschodniej i północno-zachodniej części. Grzbiet składa się z dwóch wyróżnionych części, z których przednia (południowa) ma wymiary około 15 x 40 metrów, a tylna (północno – zachodnia) około 20 x 7 metrów i jest nieco niższa w porównaniu z przednią. Zostały one rozdzielone płytką fosą o szerokości około 8 metrów. W części północnej zachowało się prostokątne wgłębienie, prawdopodobnie będące śladem po drewnianym budynku. Obronę zapewniały drewniane lub kamienno – drewniane obwarowania. Część południowa zamku posiadała dziedziniec z prostokątnym budynkiem przy kurtynie południowo – zachodniej i wieżą o zewnętrznych wymiarach około 6 x 6 metrów (przestrzeń wewnętrzna wynosiła 2,8 x 2,8), najprawdopodobniej flankującą wjazd z przedzamcza. Zewnętrzna strefa była chroniona przez drugą, stojącą poniżej wieżę o wymiarach około 5 x 4 metry. Wjazd na przedzamcze prawdopodobnie znajdował się w wysuniętej szyi bramnej po stronie południowej, zabezpieczonej przez podwójną suchą fosę, nad  którą zapewne przerzucono drewniany most. Całość zabudowy zamku najprawdopodobniej wzniesiono w mieszanej konstrukcji kamienno – drewnianej, być może także szachulcowej z użyciem gliny.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Widoczne są jedynie skromne relikty kamiennych fundamentów i ślady ziemnych wałów oraz przekopu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t. I, Praha 1981.
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.
Strona internetowa hrady.cz, hrad Babice.