Aueršperk – zamek

Historia

Nie wiadomo kto i kiedy dokładnie wzniósł zamek Aueršperk. Przypuszczać jedynie można, iż był to członek rodu Pernštejnóv, którzy władali w średniowieczu okolicznymi ziemiami. Datę budowy szacuje się na koniec XIII wieku, a pierwsza pisemna wzmianka o zamku pochodzi z 1325 roku, kiedy to został wymieniony Jimram z Pernštejna również z przydomkiem Aueršperk. Dalsza historia zamku pozostaje nieznana i nie można ustalić kiedy obiekt został zniszczony lub porzucony i dlaczego. Już w 1403 roku opisywany był jako opuszczony. Wydaje się, że zaprzestano jego użytkowania, gdy całe dominium Pernštejnóv znalazło się w rękach gałęzi rodu z siedzibą w Pernštejnie.

Architektura

Zamek został wzniesiony na górskim grzbiecie, którego jedna z krawędzi wychodzi nad rzekę Bystrická. Od umieszczonego po południowej stronie przedzamcza oddzielony był fosą o głębokości dochodzącej do 13 metrów. Droga wjazdowa wiodła od południowo – zachodniej strony, poprzez przedzamcze do bramy zamku głównego, ponad którą górowała cylindryczna wieża. Posiadała ona mury o grubości 3,5 metra i średnicy prawie 10 metrów. Pełniła zapewne rolę stołpu, gdyż na wschód od niej wzniesiono prostokątny dom mieszkalny. Tą najstarszą część zamku obwiedziono murem obronnym z bramą po stronie wschodniej i trzema kolejnymi bramami w zewnętrznych liniach murów po stronie północnej. Dodatkowe drewniano – murowane obwarowania umieszczono po stronie wschodniej, znajdowała się tam między innymi druga, mniejsza cylindryczna wieża.

Stan obecny

Zamek zachował się w bardzo słabym stanie, widoczna jest jedynie dolna partia cylindrycznej wieży, pomniejsze relikty murów i piwnica domu mieszkalnego. Wstęp na teren ruin jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t.I, Praha 1989.