Angerbach u Kožlan – zamek

Historia

Pierwsze wzmianka o Kožlanach pochodzi z 1230 roku, kiedy to król Wacław I przekazał je klasztorowi cystersów w Plasach za 200 talentów srebra. Już jednak w 1238 roku wymienił Kožlany za wieś Žihli i prawdopodobnie wkrótce potem rozpoczęto budowę niewielkiego myśliwskiego zamku, o którym pierwszy raz źródła wspominają w 1240  i 1245 roku pod nazwą Nowy Zamek, a w 1250 roku jako Angerbach. W 1313 roku zamek dzierżył Ota z Kožlan, a w 1351 roku Karol IV obdarzył wieś Kožlany prawem miejskim z możliwością odbywania cotygodniowego targu. W tym czasie na zamku urzędował królewski burgrabia. W 1360 roku Karol IV przekazał Angerbach i miasto Kožlany oraz pobliskie wioski Zavidovo, Chmelištná, Všesulov, Broumy, Újezdec i Mlečice w zamian za 1000 kop groszy, nadreńskiemu rycerzowi Janowi, nieślubnemu synowi księcia bawarskiego Rudolfa II. Jan nie cieszył się zamkiem zbyt długo, gdyż już rok później Angerbach ponownie należał do Karola IV, a po jego śmierci w 1378 roku, trafił pod zarząd królewskiego zamku w Týrovie. W 1422 roku król Zygmunt obdarował Týrovem i Angerbachem Aleša Holickiego z Šternberka, jednego z czołowych przedstawicieli frakcji katolickiej. Do 1424 roku walczyli z nim husyccy wodzowie Absalom i Žibřid. W toku tych walk zamek Angerbach został prawdopodobnie spalony i od tego czasu popadł w ruinę.

Architektura

Zamek został wzniesiony na wzgórzu, otoczonym z jednej strony przez potok Javornica, a z drugiej przez strumień Hradecký. Pierwotnie ich wody rozlewały się szeroko, tworząc w pobliżu bagna i podmokłe tereny. Na szczycie wzniesienia umieszczono prostokątny w planie dom mieszkalny oraz  obwód murów obronnych zamykających niewielki dziedziniec. Budynek był częściowo drewniany lub w konstrukcji szachulcowej, a jego tylna ściana był częścią murów obwodowych. Mostem można było się przedostać na pobliskie drugie wzniesienie, gdzie w przybliżeniu prostokątne w planie obwarowania wydzielały podzamcze. Prawdopodobnie znajdował się tam kolejny budynek. Zamek chroniony był dodatkowo systemem rowów i wałów ziemnych.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, widoczne są jedynie niewielkie kamienne relikty dolnych partii oraz dwa wzniesienia na których postawiono budowle.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Cechy Т.III, Praha 1989.