Albrechtice – kościół św Piotra i Pawła

Historia

Pierwotny romański kościół w Albrechticach został ufundowany przez czeskiego króla Władysława II i konsekrowany w 1179 roku przez syna króla, Wojciecha, arcybiskupa salzburskiego. Około 1240 roku świątynię powiększono i przebudowano w stylu romańsko – gotyckim. Prawdopodobnie w drugiej połowie XIV wieku zbudowano zakrystię, dodano nowe sklepienia sklepienia i powiększono dwa okna. Kolejne przekształcenia miały miejsce w latach 1778-1779, kiedy w zachodniej fasadzie przebito nowe wejście i wzniesiono północną kruchtę.

Architektura

Kościół jest niewielką, wiejską budowlą o dość bogatym jednak programie architektonicznym. Składa się z prostokątnej nawy oraz węższego i krótszego, prostokątnego prezbiterium po wschodniej stronie. Od strony północnej dobudowana została niewysoka, czworoboczna wieża oraz zakrystia przy ścianie prezbiterium. W kościele zachowały się niewielkie, rozglifione okna romańskie oraz większe gotyckie z maswerkami. Wewnątrz prezbiterium przetrwały malowidła ścienne z XV wieku, a po północnej stronie nawy ostrołukowy, gotycki portal.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svatého Petra a Pavla (Albrechtice u Sušice).