Albrechtice – kościół św Piotra i Pawła

Historia

   Pierwotny romański kościół w Albrechticach został ufundowany przez czeskiego króla Władysława II i konsekrowany w 1179 roku przez syna króla, Wojciecha, arcybiskupa salzburskiego. Około 1240 roku świątynię powiększono i przebudowano w stylu romańsko – gotyckim. Prawdopodobnie w drugiej połowie XIV wieku zbudowano zakrystię, dodano nowe sklepienia sklepienia i powiększono dwa okna. Kolejne przekształcenia miały miejsce w latach 1778-1779, kiedy w zachodniej fasadzie przebito nowe wejście i wzniesiono północną kruchtę. Gruntowną renowację budowli przeprowadzono w 1909 roku, natomiast w trakcie remontu z 1958 roku wewnątrz odkryto średniowieczne polichromie.

Architektura

   Kościół wzniesiono w południowej, najwyżej położonej części osady. Otrzymał formę niewielkiej, wiejskiej budowli o dość bogatym jednak programie architektonicznym. Składa się z prostokątnej nawy oraz węższego i krótszego, prostokątnego prezbiterium po wschodniej stronie. Od strony północnej dobudowana została niewysoka, czworoboczna wieża oraz zakrystia przy ścianie prezbiterium. Wnętrze kościoła oświetlały niewielkie, rozglifione okna romańskie oraz późniejsze większe gotyckie okna z maswerkami. Wewnątrz prezbiterium przetrwały malowidła ścienne z XIII i XV wieku, a po północnej stronie nawy ostrołukowy, gotycki portal.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Fišera Z., Opevněné kostely: v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 1, Praha 2015.

Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svatého Petra a Pavla (Albrechtice u Sušice).