Transept (nawa poprzeczna)

Część kościoła, nawa prostopadła do osi kościoła, położona pomiędzy prezbiterium, a resztą jego budynku. W romańskich bazylikach dwuchórowych występują dwa transepty: wschodni przy prezbiterium i zachodni związany z westwerkiem. Natomiast w gotyckich katedrach angielskich również mogą być dwa transepty, obydwa od wschodu. Nad skrzyżowaniem transeptu i nawy głównej może występować niewielka wieża, tzw. sygnaturka. W kościołach o układzie bazylikowym spotyka się tzw. pseudotransept, niewyodrębniony w rzucie kościoła, stanowiący jedynie element jego bryły. Pseudotransept powstaje poprzez nadanie odcinkowi naw bocznych wysokości nawy głównej z ewentualnym dodatkowym zaznaczeniem w architekturze zewnętrznej przy pomocy szczytów.

powrót do indeksu alfabetycznego słownika