Chodnik obronny (ganek straży)

Ciąg komunikacyjny założony na koronie muru obronnego, niekiedy w formie nadbudowanego na nim drewnianego lub murowanego pomostu, osłonięty przedpiersiem. Wyposażenie chodnika stanowiła ławka strzelecka oraz strzelnice w przedpiersiu. Teoretycznie chodnik obronny łączył poszczególne elementy obwodu obronnego, w tym bramy, baszty i basteje, do których stanowił niekiedy jedyny dostęp.

powrót do indeksu alfabetycznego słownika