Nowości na medievalheritage.eu – maj 2020

   W maju 2020 przybyło na portalu 31 kolejnych zabytków z terenu Szkocji oraz kilka zabytków polskich: śródrynkowy blok w Świdnicy z ratuszem i sukiennicami, kościół w Kątach Wrocławskich, kościół w Żorach i kościół w Ołtaszynie.
   Duże zmiany dotknęły opisy: zamku w Chudowie, zamku w Golubiu, zamku w Ojcowie, Szydłowie, Lanckoronie, zamku praskiego na Hradczanach, zamku Valdek, kościoła w Kościelnikach Średnich, świdnickiej katedry, kościoła św Jakuba we Wrocławiu, klasztoru bernardyńskiego we Wrocławiu, klasztoru w Jaworze, kościoła w Klatovy, kościoła w Horazdovicach, zamku w Zerotinie, zamku Pembroke, zamku w Pułtusku (a konkretnie poprzedzającego go grodu), zamku w Kutnej Horze (Włoski Dwór), kościoła św Jerzego w Dzierżonowie (ponownie), wieży w Siedlęcinie, kopalni w Krzemionkach (zabytek wyjątkowy, nie tylko w skali Polski), klasztoru w Czerwińsku, zamku w Lidzbarku (fragment dotyczący podzamcza), zamku Uhersky Ostroh, zamku White, zamku Cornstejn (fragment dotyczący wysuniętych w przedpole obwarowań), kościoła w Górze, kościoła w Gubinie, kościoła NMP w Lwówku Śląskim, kościoła farnego w Namysłowie, katedry w Opolu, katedry w Poznaniu, kościoła w Sycowie, kościoła w Szprotawie, kościoła w Wińsku, kościoła w Żarach, kościoła św Barbary we Wrocławiu oraz trzech zamków powiązane wspólnymi dziejami z okresu husyckiego: Panna, Kalich i Litys.