Tenby – miejskie mury obronne

Historia

   Wznoszenie kamiennych murów obronnych w Tenby rozpoczęto w pierwszej połowie XIII wieku z inicjatywy earlów Pembroke, rodziny Marshalów. Zastąpiły one wcześniejsze drewniano – ziemne obwarowania z XII stulecia. Budowę zakończono w czasach Williama de Valence, pierwszego earla Pembroke, po tym jak miasto zostało złupione w 1260 roku przez walijskiego księcia Llewelyna ap Gruffydda. W połowie XV wieku Jasper Tudor, książę Bedford, zarządził ich gruntowną naprawę i modernizację. Zostały one podwyższone i poszerzone w celu umożliwienia szybszego przemieszczania się obrońców. Ponowną naprawę obwarowań przeprowadzono w 1588 roku, co zaświadcza tablica upamiętniająca. Prace te wykonano z pewnością z powodu zagrożenia hiszpańską armadą. Rozbiórkę obwarowań, a w szczególności bram miejskich, rozpoczęto pod koniec XVIII wieku, aby usprawnić wzrastający ruch miejski.

Architektura

   Obwód murów obronnych został wzniesiony na planie zbliżonym do prostokąta, z przedłużeniem w kierunku północno – wschodnim w stronę zamku. Mur został wzniesiony z gruzu kamiennego i zwieńczony krenelażem na parapecie podtrzymywanym przez wsporniki. W XV wieku został podwyższony o 1,5 metra i poszerzony, dzięki czemu z pewnością posiadał w koronie chodnik dla obrońców. Obwód murów wzmocniony był około 26 basztami: czworobocznymi, cylindrycznymi i podkowiastymi w planie. Pierwotnie do miasta prowadziły cztery bramy: Wielka, zwana także Carmarthen (Great Gate), Południowa (South Gate), brama Zachodnia zwana dzisiaj Pięciołukową (Five Arches Gate) i Nadbrzeżna (Quay Gate). Brama Zachodnia posiadała wysunięty barbakan z około 1320 roku. Zewnętrzną strefę obrony stanowiła fosa, poszerzona w XV wieku do 9,1 metra szerokości.

Stan obecny

   Obwarowania w Tenby należą do jednych z najlepiej zachowanych średniowiecznych murów miejskich w Wielkiej Brytanii. Przetrwał długi fragment murów obronnych na południowo – zachodnim odcinku obwodu (ulica Południowej Parady) wraz z sześcioma basztami i barbakanem bramnym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kenyon J., The medieval castles of Wales, Cardiff 2010.
Strona internetowa wikipedia.org, Tenby town walls.
Strona internetowa virtualtenby.co.uk, Tenby town walls.