St Ishmael – kościół św Ismaela

Historia

   Kościół w St Ishmael po raz pierwszy wspomniany został w źródłach historycznych już w 1115 roku. W tym czasie został przyznany konwentowi benedyktyńskiemu w Kidwelly. Nadanie zostało potwierdzone w 1303 roku, a w 1368 roku prawo mianowania proboszcza (advowson) w St Ihmael uzyskał biskup St Davids. W okresie reformacji prawo to przeszło na angielską Koronę. Na początku XVI wieku budowla została powiększona o wieżę, nadbudowaną na południowej kruchcie. Według tradycji została ona uszkodzona w trakcie burzy i pozostała już później obniżona. W latach 1859-1860 kościół przeszedł gruntowną renowację w trakcie której wymieniono okna, dachy i wewnętrzne wyposażenie, a południowy transept zamieniono w zakrystię.

Architektura

   Średniowieczny kościół składał się z prostokątnej w planie trójprzęsłowej nawy i niewyodrębnionego zewnętrznie, dwuprzęsłowego prezbiterium po stronie wschodniej, prawdopodobnie będącego efektem rozbudowy XII-wiecznej salowej świątyni z XIII wieku. W XIV wieku dobudowana została od południowej strony kruchta, która w XVI wieku po nadbudowie otrzymała wysoką formę, zbliżona do wieży. W XIV lub XV wieku powstała nawa północna. Wzniesiono ją w tym samym kształcie i o zbliżonych wymiarach (była minimalnie krótsza i nieco węższa) co nawę główną i prezbiterium oraz zwieńczono osobnym, dwuspadowym dachem. Po stronie południowej XIV-wieczne pojedyncze ramię transeptu skomunikowano z prezbiterium ukośnym przejściem (skew passage).

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Wolverhampton 2003.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Ishmael A Grade II Listed Building in St. Ishmael (Llanismel), Carmarthenshire.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Ishmael’s; St Ismael’s Church, St Ishmael’s.