St Ishmael – kościół św Ismaela

Historia

Kościół w St Ishmael po raz pierwszy wspomniany został w źródłach historycznych już w 1115 roku. W tym czasie został przyznany opactwu w Kidwelly. Nadanie zostało potwierdzone w 1303 roku, a w 1368 roku prawo mianowania proboszcza (advowson) w St Ihmael uzyskał biskup St Davids. W okresie reformacji prawo to przeszło na angielską Koronę. Na początku XVI wieku budowla została powiększona o wieżę, nadbudowaną na południowej kruchcie. Według tradycji została ona uszkodzona w trakcie burzy i pozostała już później obniżona. W latach 1859-1860 kościół przeszedł gruntowną renowację w trakcie której wymieniono okna, dachy i wewnętrzne wyposażenie, a południowy transept zamieniono w zakrystię.

Architektura

Średniowieczny kościół składał się z prostokątnej w planie czteroprzęsłowej nawy i niewyodrępnionego zewnętrznie, dwuprzęsłowego prezbiterium. W XIV wieku dobudowana została od południowej strony kruchta i transept, a w XV wieku północna nawa. Wzniesiono ją w tym samym kształcie co nawę główną i prezbiterium oraz zwieńczono osobnym, dwuspadowym dachem. Transept skomunikowano z prezbiterium ukośnym przejściem (skew passage). Ostatnim dodatkiem, prawdopodobnie z XVI stulecia, była wieża nadbudowana na południowej kruchcie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Ishmael A Grade II Listed Building in St. Ishmael (Llanismel), Carmarthenshire.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Ishmael’s; St Ismael’s Church, St Ishmael’s.