St Hilary – kościół św Hilara

Historia

Początki świątyni w St Hilary sięgają XII wieku. Została ona poświęcona św. Hilariusowi, biskupowi Poitiers, który żył w IV wieku. Prawdopodobnie jednak początkowo miał on wezwanie przypisane bretońskiemu misjonarzowi i świętemu Ilarowi lub rodowitemu świętemu Elianowi. Zapewne niepamięć o tych świętych doprowadziła do uznania wezwania tego kościoła za dedykację dla biskupa z Poitiers. W XIV wieku kościół został powiększony o południową nawę, a w XVI o zachodnią wieżę. W XIX stuleciu przeprowadzono natomiast renowację w trakcie której wymieniono okna i dachy oraz dobudowano kruchtę.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej w planie nawy oraz węższego, krótkiego, prostokątnego prezbiterium. Od południa do głównej nawy przylega nawa boczna z XIV wieku. Posiada ona identyczną długość, lecz zwieńczona jest osobnym dachem dwuspadowym. Pod koniec średniowiecza do zachodniej ściany nawy głównej dobudowana została czworoboczna wieża. Jest ona oskarpowana w narożach i zwieńczona parapetem na wspornikach oraz krenelażem. Kruchta jest dodatkiem nowożytnym. Pierwotne okno z XII wieku zachowało się w północnej ścianie prezbiterium. Także łuk tęczowy oddzielający nawę od prezbiterium datowany jest na najwcześniejszy okres istnienia świątyni. Wewnątrz kościoła zachowały się nagrobki z XIV i XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Parish Church of St Hilary A Grade II* Listed Building in Llanfair (Llan-fair), Vale of Glamorgan.
Strona internetowa wikipedia.org, Church of St Hilary, St Hilary (Vale of Glamorgan).