St Brides Major – kościół św Brygidy

Historia

   Pierwsza wzmianka o kościele św. Brygidy w St Brides Major dotyczyła roku 1141, kiedy to Maurycy de Londonia przekazał go kościołowi św. Piotra w Gloucester. Został on wzniesiony na niewielkim wzgórzu górującym nad drogą użytkowaną już przez Rzymian, a następnie przez Normanów, łączącą się z pobliskim zamkiem Ogmore.  W XIV wieku kościół został przebudowany i dodatkowo powiększony o wieżę w kolejnym stuleciu. W 1851 roku został gruntownie odrestaurowany, dobudowano wówczas także zakrystię i kruchtę oraz usunięto lektorium.

Architektura

   Kościół początkowo składał się z prostokątnej w planie nawy i niższego  oraz węższego, prostokątnego prezbiterium o nietypowej, bardzo dużej długości. W XV wieku od strony zachodniej umieszczona została czworoboczna wieża, wzmocniona narożnymi przyporami, zaopatrzona w detale architektoniczne utrzymane w stylu angielskiego gotyku wertykalnego i zwieńczona krenelażem oraz przedpiersiem osadzonymi na wspornikach.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego w południowej i północnej (ukrytej wewnątrz zakrystii) ścianie prezbiterium, zachowały się XIV wieczne okna. Okna nawy niestety zostały przekształcone w XIX stuleciu. Nowożytnym dodatkiem jest także zakrystia i kruchta usytuowana od strony północnej przy nawie, choć ta ostatnia utrzymana została w stylistyce dobrze korespondującej z pierwotnymi częściami zabytku. Wewnątrz kościoła zachowała się XIII-wieczna płyta nagrobna sir Johna le Botiler of Dunraven oraz nieznanego z imienia księdza. W prezbiterium widoczna jest drewniana więźba dachowa z XVI-XVII wieku (collar truss roof).

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Bridget A Grade II* Listed Building in St Brides Major, Vale of Glamorgan.
Strona internetowa parish.churchinwales.org.uk, The Story of St Bridget’s Church, St Brides Major.