Skenfrith – kościół św Brygidy

Historia

Budowa kościoła św. Brygidy w Skenfrith rozpoczęła się na przełomie XII i XIII wieku, w czasach panowania angielskiego króla Jana. Jego konsekracji dokonano w 1207 roku. W XV wieku świątynia została znacznie powiększona poprzez dobudowanie naw bocznych oraz upiększona ściennymi polichromiami. Pierwsze poważne naprawy zostały przeprowadzone w XVII wieku, kolejne w XIX i na początku XX wieku.

Architektura

Kościół został wzniesiony z czerwonego piaskowca (Old Red Sandstone). Składa się z prostokątnej w planie nawy i węższego oraz krótszego,  prostokątnego prezbiterium, które były najwcześniejszymi elementami świątyni. Po stronie zachodniej dobudowana została czworoboczna, przysadzista wieża, obecnie wzmocniona potężną, współczesną przyporą. Ściany wieży mają prawie 1,5 metra grubości, a całość sprawia wrażenie pełnienia także funkcji obronnych. Wieża zwieńczona jest nietypowym, drewnianym gołębnikiem. W XV wieku dodane zostały nawy boczne od strony północnej i południowej, długości równej nawie głównej. Każda z nich została nakryta osobnym dachem dwuspadowym. Wejście po stronie południowej poprzedzone zostało kruchtą. Wewnątrz największym skarbem kościoła jest płaszcz lub narzuta, która prawdopodobnie pochodzi z końca XIV wieku. Wykonana jest z czerwonego aksamitu, z wyhaftowanym wizerunkiem Matki Boskiej i królewskich lilii. Zachowała się także XIII-wieczna piscina i chrzcielnica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Bridget A Grade I Listed Building in Llangattock-Vibon-Avel, Monmouthshire.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Bridget’s church, Skenfrith.