Runston – kościół św Keyna

Historia

   Kościół został zbudowany w XII wieku na terenie wsi, która po raz pierwszy pojawiła się w źródłach pisanych w 1245 roku pod nazwą Runston i w 1262 roku pod nazwą Ryngeston. Nazwa ta wskazuje, iż musiała zostać założona przez niejakiego Rhuna lub Runa, którego potomkowie (lub on sam) ufundowali miejscową świątynię. Nie wiadomo kiedy osada się wyludniła i z jakiego powodu. Mogło to być związane ze zmianami klimatycznymi lub epidemią. W połowie XVI wieku w Runston zasiedlonych było już jedynie dziewięć domów (spośród około 25 wcześniej funkcjonujących). Kościół jednak wykorzystywano do ceremonii pogrzebowych aż do XVIII wieku. Ostatnią osobę pochowano na miejscowym cmentarzu w 1770 roku, a w 1798 roku całą wieś opisywano jako kompletnie opuszczoną.

Architektura

   Kościół usytuowany był na terenie zanikłej obecnie wsi Runston na niewielkim wzniesieniu. Składał się z prostokątnej w planie nawy oraz węższego kwadratowego prezbiterium. W kolejnej ale zapewne jeszcze średniowiecznej fazie, dobudowana została po stronie zachodniej czworoboczna wieża. W późniejszym okresie została ona rozebrana, a na jej miejsce wzniesiono dużo mniejszą, częściowo wtopioną w nawę dzwonnicę.
   Prezbiterium pierwotnie oświetlane było przez parę wąskich okien w półokrągłych rozglifionych niszach, przeprutych w ścianie północnej i południowej oraz przez trzecie okno na osi elewacji wschodniej. W murze południowym umieszczona została niewielka nisza, prawdopodobnie piscina, a po stronie zachodniej od nawy oddziała go wąska arkada o sfazowanych impostach i półkolistym zwieńczeniu ze starannie obrobionych kamiennych ciosów.
   Nawa podobnie jak prezbiterium oświetlana była dwoma wąskimi oknami w półokrągłych, rozglifionych niszach oraz przepruta portalami po stronie północnej i południowej. Oba wejścia mogły być zaopatrzone w romańskie tympanony. Obie części kościoła rozdzielała romańska arkada tęczy o półkolistym zwieńczeniu z dokładnie obrobionych klińców i prostych impostach.

Stan obecny

   Kościół pomimo, iż znajduje się obecnie w stanie trwałej ruiny jest cennym przykładem romańskiej budowli sakralnej. Przetrwały wszystkie jego mury obwodowe z większymi ubytkami jedynie w miejsc dawnych otworów okiennych i wejściowych. Najlepiej zachowanym detalem architektonicznym jest półkoliście zamknięta romańska arkada tęczy z impostami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Turner R., Chepstow Castle, Cardiff 2007.