Rhuddlan – kościół św Marii

Historia

Pierwszy kościół w Rhuddlan został zbudowany około 1080 roku. W 1301 roku musiano wybudować nową świątynię, jako iż starsza musiała zostać rozebrana, by zrobić miejsce dla wznoszonego wówczas zamku. W drugiej połowie XV wieku kościół został powiększony o drugą nawę, a około 1500 roku o wieżę po jej zachodniej stronie. Rozbudowa prawdopodobnie nastąpiła w następstwie szkód wyrządzonych budowli podczas walijskiego buntu Owaina Glyndŵra, na początku XV stulecia. W XIX wieku budowla parokrotne przeszła wiktoriańskie renowacje w trakcie której zunifikowano wygląd nawy i prezbiterium. Nawa i prezbiterium XIV-wieczne zaczęły wówczas pełnić rolę nawy bocznej, a nawa XV-wieczna przejęła funkcje nawy głównej i prezbiterium. W 1820 roku po północnej stronie kościoła dobudowano Mauzoleum Bodrhyddana.

Architektura

Kościół powstał jako salowa, jednonawowa budowla na planie prostokąta. Sądząc po zachowanej wewnątrz piscinie, prezbiterium zostało dodane nieco później, lecz jeszcze w XIV wieku, pierwotnie było też nieco węższe. W drugiej połowie XV wieku dobudowana została po północnej stronie, w stylu gotyku wertykalnego, nowa nawa i przyległa do niej od zachodu wieża.  Obie nawy posiadały jednakową długość, lecz różniły się szerokością wschodniej części. W południowej ścianie nawy zachowały się pierwotne, wąskie okna ostrołukowe i przeniesiony portal wejściowy. Od strony południowej znajduje się także XV-wieczna kruchta, przebudowana jednak w XIX wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa cpat.demon.co.uk, Church of St Mary, Rhuddlan.