Rhoslan – grobowiec neolityczny

Historia

   Grobowiec w Rhoslan, zwany także Cefn Isaf, powstał w okresie neolitu, około 4400 – 2900 roku p.n.e. Konstrukcje tego typu były wykorzystywane przez wczesnorolnicze społeczności, jako zbiorowe miejsca pochówku i być może ceremonii religijnych. Schyłek użytkowania megalitycznych grobowców nastąpił około 2500 roku p.n.e. Podczas nadchodzącej epoki brązu, do około 1500 roku p.n.e. w Brytanii większe znaczenie zaczęły zyskiwać inne metody pochówku, między innymi związane z kamiennymi kręgami.

Architektura

   Komora grobowa składa się z czterech ustawionych pionowo kamieni, podtrzymujących największy głaz pełniący rolę stropu. Otwarta jest na południowy – wschód, mierzy 2,4 metra wzdłuż swojej osi od północnego – wschodu na południowy – zachód i 1,8 metra szerokości na jej północno-wschodnim krańcu. Wewnętrzna wysokość wynosi 1 metr. Górny kamień ma płaski spód o maksymalnej grubości 1 metra, w planie jest z grubsza prostokątny o długości 3,5 i szerokości 2,75 metra, z oderwanym narożnikiem południowym. Całość pierwotnie pokryta była kopcem ziemi lub kamieni, które obecnie uległy całkowitemu rozproszeniu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Castleden R., Neolithic Britain: New Stone Age sites of England, Scotland and Wales, London 1992.

Strona internetowa ancientmonuments.uk, Cefn-Isaf Burial Chamber.
Strona internetowa megalithic.co.uk, Rhoslan – Chambered Tomb in Wales in Gwynedd.