Rhoscrowther – kościół św Decumana

Historia

   Kościół św. Decumana w Rhoscrowther prawdopodobnie został zbudowany w XIII wieku, zapewne na miejscu starszej, wczesnochrześcijańskiej świątyni. W XIV stuleciu został znacząco rozbudowany. W 1852 roku i w latach 1869-1870 oraz w 1910 roku przeprowadzono jego renowacje, które na szczęście nie ingerowały mocno w zabytkową substancję budowli.

Architektura

   Kościół w XIII wieku składał się z prostokątnej w planie nawy  (14 x 5,2 metra) oraz węższego i krótszego, prostokątnego prezbiterium (6,8 x 3,8 metra). W XIV stuleciu, nietypowo po południowej stronie, dobudowana została wieża (6,1 x 5,8 metra). Otrzymała ona wysoką, strzelistą sylwetkę, oraz zwieńczenie w postaci przedpiersia i krenelażu osadzonego na wystających wspornikach. Oprócz wieży w XIV wieku dobudowana została także północna kaplica zwana też transeptem oraz kaplica południowa. Ta ostatnia otrzymała gabaryty zbliżone do prezbiterium, została wzniesiona po jego południowej stronie i nakryta osobnym dachem dwuspadowym. Kaplica, bądź transept północny, połączony został z prezbiterium skośnym przejściem wiodącym do chóru. Po jego zachodniej stronie znalazła się późnośredniowieczna kruchta.

Stan obecny

   Kościół św. Decumana zachował do dnia dzisiejszego układ z okresu późnego średniowiecza, choć część detali architektonicznych została przekształcona w okresie wiktoriańskim (okna, narożne sterczyny wieży). Wymieniona została także w XIX wieku cała więźba dachowa. Wewnątrz kruchty znajduje się chrzcielnica z XII lub XIII wieku, pierwotnie pochodząca z Pwllcrochan.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient and Historical Monuments in Wales and Monmouthshire, VII County of Pembroke, London 1925.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Decumanus A Grade I Listed Building in Rhoscrowther, Pembrokeshire.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Decuman’s church, Rhoscrowther.