Rhoscrowther – kościół św Decumana

Historia

   Kościół św. Decumana w Rhoscrowther prawdopodobnie został zbudowany w XIII wieku, zapewne na miejscu starszej, wczesnochrześcijańskiej świątyni. W XIV stuleciu został znacząco rozbudowany. W 1852 roku i w latach 1869-1870 oraz w 1910 roku przeprowadzono jego renowacje, które na szczęście nie ingerowały mocno w zabytkową substancję budowli.

Architektura

   Kościół w XIII wieku składał się z prostokątnej w planie nawy oraz węższego i krótszego, prostokątnego prezbiterium. W XIV stuleciu, nietypowo po południowej stronie, dobudowana została wieża. Otrzymała ona wysoką, strzelistą sylwetkę, oraz zwieńczenie w postaci przedpiersia i krenelażu osadzonego na wystających wspornikach. Narożne sterczyny zostały już dodane w okresie nowożytnym. Oprócz wieży w XIV wieku dobudowany został także transept południowy oraz północna i południowa kaplica. Ta ostatnia otrzymała gabaryty zbliżone do prezbiterium, została wzniesiona po jego południowej stronie i nakryta osobnym dachem dwuspadowym. Kaplica, bądź transept północny, połączony został z prezbiterium skośnym przejściem wiodącym do chóru. Po jego zachodniej stronie znalazła się kruchta, wewnątrz której umieszczono chrzcielnicę z XII lub XIII wieku, pierwotnie pochodzącą z Pwllcrochan.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Decumanus A Grade I Listed Building in Rhoscrowther, Pembrokeshire.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Decuman’s church, Rhoscrowther.