Rhoscrowther – kościół św Decumana

Historia

Kościół św. Decumana w Rhoscrowther prawdopodobnie został zbudowany w XIII wieku, zapewne na miejscu starszej, wczesnochrześcijańskiej świątyni. W XIV stuleciu został znacząco rozbudowany. W 1852 roku i w latach 1869-1870 oraz w 1910 przeprowadzono renowacje, które na szczęście nie ingerowały mocno w zabytkową substancję budowli.

Architektura

Kościół składa się z XIII-wiecznej, prostokątnej w planie nawy oraz węższego i krótszego, prostokątnego prezbiterium, także pochodzącego z XIII wieku. W XIV stuleciu, nietypowo po południowej stronie, dobudowana została wieża. Jest ona wysoka, strzelista, posiada zwieńczenie w postaci parapetu i krenelażu na wystających wspornikach. Narożne sterczyny są już dodatkiem nowożytnym. Oprócz wieży w XIV wieku dobudowany został także transept południowy oraz północna i południowa kaplica. Ta ostatnia posiada gabaryty zbliżone do prezbiterium, została wzniesiona po jego południowej stronie i nakryta osobnym dachem dwuspadowym. Kaplica, bądź transept północny posiada natomiast skośne przejście (squint) prowadzące do chóru. Po jej zachodniej stronie znajduje się kruchta, wewnątrz której umieszczono chrzcielnicę z XII lub XIII wieku, pierwotnie pochodzącą z Pwllcrochan.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Decumanus A Grade I Listed Building in Rhoscrowther, Pembrokeshire.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Decuman’s church, Rhoscrowther.