Rhos on Sea – dwór Llys Euryn

Historia

Dwór Llys Euryn (początkowo zwany Bryn Euryn) został zbudowany w połowie XV wieku przez Robina, najstarszego syna Gruffyda Gacha, miejscowego walijskiego możnowładcy. Być może powstał on na miejscu wcześniejszego dworu lub zamku z XIII wieku, który miał być zbudowany przez Ednyfeda Fychana, seneszala królestwa Gwynedd. Syn Robina, Huw, przyjął nazwisko Conway i wżenił ród w wiele lokalnych szlacheckich rodzin, pomnażając majątek i znaczenie Conwayów. W połowie XVI wieku, w okresie pokoju i dobrobytu, dwór powiększono i przebudowano, zastępując jego pierwotnie obronny charakter wygodniejszymi warunkami mieszkaniowymi. Na początku XVII wieku rodzina Conwayów podupadła i zubożała, a dwór dotknęły dwukrotnie pożary. Stopniowo budowla zaczęła popadać w ruinę z której materiały budowlane grabiono na potrzeby innych budynków. W drugiej połowie XVIII wieku Llys Euryn opisywany był już jako niezamieszkany.

Architektura

Głównym elementem XV-wiecznej budowli był budynek wielkiej sali (great hall) wraz z położonymi obok dobudówkami oraz mur obronny, zamykający od strony zachodniej dziedziniec o planie zbliżonym do kwadratu. Budynek został wzniesiony z lokalnego wapienia, a jego zewnętrzne ściany pobielone. Grubość zewnętrznych murów dochodziła do 1 metra, wewnętrznych do 0,6 metra. Wewnątrz pomieszczenia rozplanowano za pomocą drewnianych ścianek działowych. Większość otworów okiennych stanowiły wąskie szczeliny służące jako strzelnice, lecz były też większe okna od strony dziedzińca oraz późniejsze z XVI wieku od głównej, wschodniej strony. Nie znaleziono śladów studni, jednak na dziedzińcu mógł być ustawiony zbiornik na wodę deszczową. Dwukondygnacyjny budynek wielkiej sali (hall)  znajdował się po południowo – wschodniej stronie. Od północy przylegała do niego kuchnia, w okresie nowożytnym przekształcona na pomieszczenia prywatne. Od strony południowej do hali przylegały komnaty prywatne. Skrzydła zachodnie mieściły natomiast głównie magazyny, spiżarnie i inne pomieszczenia gospodarcze. W XVI wieku wzniesiono po stronie zachodniej nowe skrzydło zachodniej sali (west hall), które zabudowało dziedziniec z ostatniej wolnej strony. Stara średniowieczna hala zaczęła wówczas pełnić rolę kuchni.

Stan obecny

Obecnie pozostałości dworu składają się ze ścian zewnętrznych trzech skrzydeł, z których zachodnie zawiera resztki kominka i komina.  W latach 1998/1999 obiekt został objęty gruntownymi pracami konserwatorskimi. Usunięto większość porastającej zabytek roślinności, odsłonięto fundamenty podziałów wewnętrznych i duży kominek. Ustawiono także znaki informacyjne opisujące historię Llys Euryn oraz plany i rekonstrukcje jego pierwotnego wyglądu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa gatehouse-gazetteer.info, Llys Euryn.
Strona internetowa wikipedia.org, Llys Euryn.