Pennard – kościół św Marii

Historia

Kościół św. Marii w Pennard został zbudowany w XII lub XIII wieku. Niestety z powodu trudności w użytkowaniu świątyni, zasypywanej przez piach z pobliskich wydm, parafię przeniesiono w XVI stuleciu w głąb lądu. Nie wiadomo czy istniejący do dziś kościół zbudowano właśnie wówczas, używając elementów z rozebranej starszej świątyni, czy kościół w głębi lądy został wzniesiony już w XIII wieku. Budowla została odrestaurowana w 1847 roku i ponownie w 1891 roku. Dobudowana została wówczas kruchta i zakrystia.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej w planie nawy oraz węższego, prostokątnego prezbiterium. Wejście do nawy znajduje się po południowej stronie i poprzedzone jest XIX-wieczną kruchtą. Zachodnią stronę kościoła wieńczy niewielka wieża, częściowo wtopiona w korpus nawy, zakończona parapetem na wspornikach i krenelażem. Południowa ściana prezbiterium posiada ostrołukowe okno z XIII-wiecznym zdobieniem w “psi ząb” (dog-tooth moulding), pochodzącym prawdopodobnie ze starszego kościoła.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Mary, Pennard A Grade II Listed Building in Pennard, Swansea.

Strona internetowa britainexpress.com, Pennard, St Mary’s Church.