Pennard – kościół św Marii

Historia

   Kościół św. Marii w Pennard został zbudowany w XII lub XIII wieku. Z powodu trudności w użytkowaniu świątyni, zasypywanej przez piach z pobliskich wydm, parafię przeniesiono w XV stuleciu w głąb lądu. Nie wiadomo czy istniejący do dziś kościół zbudowano właśnie wówczas, używając elementów z rozebranej starszej świątyni, czy kościół w głębi lądy został wzniesiony już w XIII wieku. Budowla została odrestaurowana w 1847 roku i ponownie w 1891 roku. Dobudowana została wówczas zakrystia, przekształcono część okien, a wnętrze zmodernizowano.

Architektura

   Kościół późnośredniowieczny otrzymał podobną wielkość jak starsza budowla. Wzniesiono prostokątną w planie nawę oraz węższe, czworoboczne prezbiterium, które prawdopodobnie rozdzielono arkadą przeniesioną ze starszej budowli. Wejście do nawy umieszczono po południowej stronie, osłoniętej prostą kruchtą. Zachodnią stronę kościoła zwieńczyła niewielka wieża, częściowo wtopiona w korpus nawy, zakończona przedpiersiem osadzonym na wspornikach i krenelażem. Południowa ściana prezbiterium otrzymała ostrołukowe okno z XIII-wiecznym zdobieniem w „psi ząb” (dog-tooth moulding), pochodzącym prawdopodobnie ze starszego kościoła.

Stan obecny

   Relikty XII/XIII-wiecznego kościoła widoczne są dziś w pobliżu ruin zamku Pennard. Kościół późnośredniowieczny zachował się w całości, lecz został powiększony o nowożytny aneks i zakrystię północną oraz małą dobudówkę przy wieży (niekiedy za nowożytną uważana jest także kruchta). Część z jego okien została przekształcona (duże otwory w nawie z laskowaniem w kształcie litery Y), lecz zachowało się cenne południowej, XIII-wieczne okno prezbiterium oraz późnośredniowieczne okno wschodnie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Mary, Pennard A Grade II Listed Building in Pennard, Swansea.

Strona internetowa britainexpress.com, Pennard, St Mary’s Church.