Penbryn – kościół św Michała

Historia

   Kościół św. Michała prawdopodobnie został zbudowany w XII wieku, a w XIII wieku powiększony o prezbiterium. W XV stuleciu prezbiterium nieco poszerzono i przebudowano nawę. W XVII wieku budowlę powiększono o kruchtę. Renowację kościoła przeprowadzono w 1887 roku, a następnie w 1957 roku.

Architektura

   Kościół powstał jako prosta, wiejska budowla salowa, składająca się jedynie z długiego, czteroprzęsłowego, prostokątnego w planie korpusu, bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium i bez wieży. Dobudowane w XIII lub ewentualnie w XIV wieku prezbiterium, było krótsze i niższe, dwuprzęsłowe, zakończone od wschodu prosta ścianą, a od zachodu arkadą tęczy. W XV stuleciu po rozebraniu ściany północnej i częściowo wschodniej poszerzono je ku północy, tak iż cała budowla utraciła symetrię. Wejście do kościoła wiodło od strony zachodniej, poprzez wczesnogotycki portal.

Stan obecny

   Kościół nie licząc małych fragmentów południowej ściany nawy, zachował pochodzące z różnych okresów średniowiecza mury. Dobudowana do zachodniej fasady kruchta, prawdopodobnie jest już elementem nowożytnym, choć stylistycznie nie odbiegającym od części średniowiecznych. Część okien została przekształcona (wschodnie prezbiterium, południowe w nawie), część natomiast pochodzi z okresu średniowiecza (północne w nawie i prezbiterium).
   We wnętrzu nawy zachowała się wspaniała więźba dachowa z XV wieku, jedna z dwóch ocalałych w południowo – zachodniej Walii. Warta uwagi jest także XIII-wieczna chrzcielnica w kruchcie, przeniesiona tutaj z Cenarth, kolejna średniowieczna, kwadratowa chrzcielnica w kościele oraz pierwotne, wąskie, ostrołukowe okna w ścianie prezbiterium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.

Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Michael A Grade I Listed Building in Penbryn, Ceredigion.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Michael’s church, Penbryn.