Penbryn – kościół św Michała

Historia

Kościół św. Michała prawdopodobnie został zbudowany w XIII wieku. W XIV stuleciu został powiększony o prezbiterium, a w XVII o kruchtę. Renowację budowli przeprowadzono w 1887, a następnie w 1957 roku.

Architektura

Kościół jest prostą, wiejską budowlą składającą się z długiej, czteroprzęsłowej, prostokątnej nawy oraz z krótszego i niższego, dwuprzęsłowego prezbiterium, zakończonego od wschodu prosta ścianą. Dobudowana do zachodniej fasady kruchta, prawdopodobnie jest już elementem nowożytnym, choć stylistycznie nie odbiegającym od części średniowiecznych. We wnętrzu nawy zachowała się wspaniała więźba dachowa z XV wieku, jedna z dwóch ocalałych w południowo – zachodniej Walii. Warta uwagi jest także XIII-wieczna chrzcielnica w kruchcie, przeniesiona tutaj z Cenarth, kolejna średniowieczna, kwadratowa chrzcielnica w kościele oraz pierwotne, wąskie, ostrołukowe okna w ścianie prezbiterium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Michael A Grade I Listed Building in Penbryn, Ceredigion.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Michael’s church, Penbryn.