Pembroke – kościół św Marii

Historia

Kościół św. Marii w Pembroke został wzniesiony w XIII wieku. W połowie XIV wieku został powiększony o nawę północną i wieżę. Według lokalnej tradycji król Henryk VII, który urodził się na pobliskim zamku Pembroke, został ochrzczony w kościele św. Marii, jednak nie ma na to dowodów. Pod koniec XIX wieku budynek popadł w ruinę. Jego renowację przeprowadzono w latach 1869-1882 i na początku XX wieku.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej nawy i węższego prezbiterium po wschodniej stronie. Wieża z około 1350 roku umieszczona została nietypowo po północnej stronie, między nawą a prezbiterium. Wraz z nią wzniesiona została nawa północna, ułożona równolegle do starszej, południowej. Kruchta zachodnia jest już dodatkiem współczesnym. Pierwotne wejście prowadziło natomiast przez południową stronę kościoła, tam gdzie dziś znajduje się zakrystia. Dwa oryginalne okna znajdują się w południowej części kościoła, reszta została zmodernizowana w XIX wieku. Wieża zwieńczona jest parapetem na wspornikach i krenelażem. Posiada narożną wieżyczkę z klatką schodową.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Mary the Virgin’s Church, Pembroke.
Strona internetowa wikipedia.org, St Mary’s Church, Pembroke.