Partrishow – kościół św Ishowa

Historia

Według tradycji w VI wieku na terenie późniejszego Partrishow, pustelnię założył święty Ishow (Issui). Sporządzić miał także studnię, zasilaną wodą pobliskiego strumienia, która stała się miejscem pielgrzymek, po tym gdy został zamordowany przez przypadkowego podróżnego. W połowie XI wieku z datków pielgrzymów wzniesiono pierwszy murowany kościół, rozbudowany następnie w XIV i XV wieku. Podobno w świątyni głosił kazanie w 1188 roku znany kronikarz, mnich i pisarz Gerald (Giraldus Cambrensis), podczas swojej podróży po Walii. Kościół przetrwał reformację bez zniszczeń, jego podwójne ołtarze zostały oszczędzone z rozkazu Edwarda VI w 1550 roku. Kościół szczęśliwie uniknął także wiktoriańskiej przebudowy i został starannie odrestaurowany w latach 1908-1909.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej nawy i węższego, prostokątnego prezbiterium z XVI wieku po wschodniej stronie. Nawa pochodzi z XIII wieku, choć jej okna po stronie południowej wykonano w stylu gotyku wertykalnego w XVI stuleciu. Strona północna nawy pozbawiona jest okien. Od strony zachodniej znajduje się prostokątna w planie niewielka, XIII-wieczna kaplica, ponoć znajdująca się nad grobem św. Ishowa. Do nawy od strony południowej przylega kruchta z XV wieku. Więźba dachowa nawy pochodzi z XVI wieku, natomiast prezbiterium od nawy oddziela wspaniałe, dębowe lektorium z 1500 roku. Ponadto w świątyni zachowała się XI-wieczna chrzcielnica i fragmenty ściennych polichromii. Na zachodniej ścianie znajduje się malowidło przedstawiające biblijny Dzień Sądu. Jeszcze bardziej imponująca jest uderzająca personifikacja Czasu, w postaci szkieletu trzymającego  kosę, klepsydrę oraz łopatę.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Ishow’s church, Partrishow.
Strona internetowa wikipedia.org, St Issui’s Church, Partrishow.