Oxwich – kościół św Illtyda

Historia

Kościół w Oxwich został wzniesiony w XII wieku, możliwe iż na miejscu wczesnośredniowiecznej świątyni z VI wieku, należącej według tradycji do świętego Illtyda, który zgodnie z legendą sam miał przynieść do budowli chrzcielnicę. W XIV wieku kościół został rozbudowany, między innymi dodana została wieża po zachodniej stronie. W XIX stuleciu budowla została poddana restauracji.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej w planie nawy oraz czworobocznego prezbiterium o nietypowo małej wielkości. Łuk tęczowy pomiędzy nawą a prezbiterium pochodzi z XII wieku, jednak małe gabaryty chóru skłaniają do przypuszczeń, iż może to być wcześniejsza konstrukcja, później wchłonięta w rozbudowany kościół. Jego okno z maswerkiem po wschodniej stronie pochodzi z XIV wieku. Nawa kościoła dzieli się na dwie części różniące się szerokością, co z kolei wskazuje, iż była rozbudowywana w kierunku zachodnim, być może w XIV wieku, gdy została dobudowana wieża. Jest ona czworoboczna, zwieńczona wydatnym parapetem na wspornikach i krenelażem. Posiada pięć kondygnacji, a schody znajdują się w grubości południowego muru. Do południowej ściany prezbiterium została dostawiona mała zakrystia, jest to już jednak dodatek nowożytny. Wewnątrz kościoła znaleźć można męski i żeński nagrobek z XIV lub XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa gatehouse-gazetteer.info, Oxwich Church of St Illtyd.