Nevern – kościół św Brynacha

Historia

Kościół w Nevern nosi wezwanie Brynacha, świętego  który założył w tym miejscu w VI wieku n.e.  pierwszą świątynię. Urodził się on w Irlandii, jednak osiedlił się w walijskim Pembrokeshire, gdzie około 540 roku w dolinie Afon Nevern zbudował kaplicę. Została ona rozbudowana w okresie normańskim w XII wieku, a następnie w XIV i XV stuleciu. W XIX wieku przeprowadzono wiktoriańską renowację świątyni.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej nawy oraz prostokątnego i długiego, lecz węższego prezbiterium od strony wschodniej. Zachodnią stronę wieńczy wieża z XII wieku. Jest ona podobnie jak nawa i prezbiterium, oskarpowana, posiada parapet na wspornikach i ozdobny krenelaż. Po stronie południowej kościoła znajduje się kruchta i nietypowa, dwupiętrowa nawa boczna. Posiada ona na poddaszu pomieszczenie dla księdza. W północnej i południowej ścianie prezbiterium umieszczono niewielkie kaplice. W północnej części nawy znajduje się zakrystia. Wewnątrz kościoła zobaczyć można kamień z VI wieku z wyrytymi inskrypcjami łacińskimi i ogamicznymi oraz kamień z wyrzeźbionym krzyżem z X wieku. Kolejny wspaniały celtycki krzyż z X-XI wieku zwany Wielkim Krzyżem św. Brynacha, znajduje się na przykościelnym cmentarzu. Jest on rzeźbiony skomplikowanymi zygzakami, węzłami i geometrycznymi wzorami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Brynarch A Grade II* Listed Building in Nevern, Pembrokeshire.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Brynach’s church, Nevern.