Morgraig – zamek

Historia

Zamek Morgraig został zbudowany między 1243 a 1267 rokiem przez Anglo-Normańskich możnowładców z rodu de Clare z Glamorgan lub walijskich lordów Senghennydd. Stosunki między tymi rodami były pokojowe do czasu drugiej wojny baronów z lat 1264-1267, która była wojną domową w Anglii pomiędzy możnymi pod przywództwem Szymona de Montfort a zwolennikami króla Henryka III. Początkowo de Clare i lord Senghenydd byli sprzymierzeńcami, ale w roku 1266, po tym, jak lord Senghenydd i walijski władca Llywelyn ap Gruffudd związali się z Szymonem de Montfort, Gilbert de Clare uwięził Lorda Senghenydd. W 1257 roku ród de Clare stracił czasowo panowanie nad ziemiami w pobliżu zamku Morgraig, kiedy Llywelyn ap Gruffudd zniszczył ich zamek w Llangynwyd. Senghennydd byłby wówczas w stanie zdobyć kamień potrzebny do budowy zamku. Był to tak zwany kamień Sutton pozyskiwany z jedynego kamieniołomu w pobliżu Ogmore by Sea. Gilbert de Clare odpowiedział, rozpoczynając budowę większego zamku Caerphilly w 1268 roku. Niedokończony zamek Morgraig mógł zostać porzucony w tym momencie, czy to przez będącego w odwrocie Senghennydda, czy to przez Gilberta de Clare, ponieważ nie miał on już dla niego strategicznego znaczenia, a większość zasobów była wykorzystywana  przy zamku Caerphilly.

Architektura

Zamek planowany był jako budowla na planie sześciokąta o średnicy dziedzińca około 38-42 metry. Obwód murów obronnych wzmacniało pięć baszt, w tym cztery półokrągłe i jedna czworoboczna. W jednej z nich odkryto ślady spiralnej klatki schodowej. Plan zamku nie pozwala jednoznacznie określić budowniczego. System narożnych baszt flankujących jest XIII-wieczną nowością wiązaną z Anglo-Normanami, natomiast bardzo prosta, archaiczna brama zamkowa sugeruje raczej walijskich budowniczych. Ktokolwiek rozpoczął wznoszenie zamku, najprawdopodobniej nigdy go nie ukończył, jako że na terenie warowni nie odnaleziono materiałów budowlanych z dachów ani wewnętrznych budynków.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Widoczne są jedynie gęsto zarośnięte partie fundamentowe i przyziemne.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa castlewales.com, Castell Morgraig.
Strona internetowa wikipedia.org, Morgraig Castle.