Monkton – kościół św Mikołaja

Historia

   Kościół św. Mikołaja został ufundowany w 1098 roku przez Arnulfa de Montgomery, najmłodszego syna Rogera de Montgomery, earla Shrewsbury, jako świątynia klasztorna będąca własnością opactwa Séez w Normandii. Arnulf był jednym z normańskich zdobywców Walii, który założył swą siedzibę i zbudował zamek w Pembroke. Wybrał  opactwo w Séez, gdyż tam znajdowały się rodowe włości, a mnisi sprzyjali poczynaniom jego i jego rodziny. Arnulf został earlem Pembroke, a jego potomkowie sprawowali patronat nad kościołem św. Mikołaja aż do XIV wieku. Rozwijał się on wraz z klasztorem do czasów angielsko – francuskiej wojny stuletniej, kiedy to obce konwenty w Anglii zostały sekwestrowane i ostatecznie został zamknięty w 1414 roku. Następnie administrował nim królewski zarządca, aż do nadania kościoła i klasztoru opactwu w St Albans w 1443 roku. Po 1532 roku, kiedy z powodu reformacji wszystkie klasztory uległy kasacie, kościół św. Mikołaja przekształcono w świątynię parafialną, a reszta zabudowań popadła w ruinę. W latach 1879-1895 przeprowadzono gruntowną renowację zabytku.

Architektura

   Średniowieczny kościół składał się długiej, XIII-wiecznej nawy do której wejście prowadziło od strony południowej przez sklepioną kruchtę. Świątynia pierwotnie posiadała dwa transepty, z których południowy w XV wieku został przebudowany na podstawę wieży. Wschodnią stronę kościoła zamykało XIV-wieczne prezbiterium oraz równoległa do niego północno – wschodnia kaplica i północna zakrystia.
   Południowa wieża zwieńczona jest parapetem na wspornikach i krenelażem, a od południowo – zachodniej strony posiada wieżyczkę z klatką schodową. Jej duże okno i portal wejściowy od strony południowej są dodatkami XIX-wiecznymi. Także pozostałe południowe okna w nawie i prezbiterium zostały przekształcone w epoce wiktoriańskiej. Północna ściana nawy wzmocniona jest wielkimi przyporami, lecz wcześniej prawdopodobnie od tamtej strony znajdowały się zabudowania klasztorne. W ścianie tej zachowały się dwa oryginalne okna z XII/XIII wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Burton J., Stöber K., Abbeys and Priories of Medieval Wales, Chippenham 2015.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Priory Church of Saint Nicholas A Grade I Listed Building in Pembroke, Pembrokeshire.