Loughor – zamek

Historia

   Gdy pod koniec lat 60-tych XI wieku rozpoczął się podbój Walii przez Normanów, ich postępy na zachód wyznaczane były przez nowo powstałe zamki. Często wznoszone one były na miejscach zajmowanych niegdyś przez rzymskie budowle, co przynosiło znaczne oszczędności w zakresie siły roboczej i materiałów budowlanych. Tak było i w przypadku zamku Loughor, który został wzniesiony na początku XII wieku na miejscu rzymskiego fortu Leucarum, przez Henryka de Beaumont, pierwszego earla Warwick. Zamek miał znaczenie strategicznie, ponieważ kontrolował główną drogę biegnącą przez Gywr (Gower) z głównej siedziby Henryka w Swansea, był cennym portem oraz zabezpieczał szlaki komunikacyjne i handlowe.
   Pierwsza połowa XII wieku była w południowej Walii okresem ciągłych walk i utarczek walijsko – anglo-normańskich. W ich trakcie w