Llanynys – kościół św Saerana

Historia

Kościół św Saerana w Llanynys został prawdopodobnie zbudowany w XIII wieku na miejscu wczesnochrześcijańskiej świątyni z VI stulecia. Na przełomie XV i XVI budynek został znacznie powiększony. Około 1768 roku kościół znajdował się w stanie bliskim ruiny, rozważano nawet jego całkowite zburzenie. Na szczęście przeprowadzono renowację w trakcie której wymieniono część okien, arkad międzynawowych i dobudowano dzwonnicę po stronie zachodniej.  W 1967 roku wewnątrz kościoła odkryte zostały pod tynkami średniowieczne polichromie ścienne.

Architektura

Kościół późnośredniowieczny składał się z prostokątnej nawy północnej bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium oraz z także prostokątnej nawy południowej. Starsza jest nawa północna, pochodząca z XIII wieku. Obie zostały około 1500 roku podwyższone i przedłużone w kierunku wschodnim. W XVI wieku od strony południowo – zachodniej dobudowana została murowano – drewniana kruchta. Wewnątrz kościoła najcenniejszym elementem jest XV-wieczna polichromia przedstawiająca św. Krzysztofa, umieszczona w zachodniej części nawy północnej. Uchodzi ona za jedną z najlepiej zachowanych na terenie Walii. Ponadto zachowały się dwa nagrobki biskupów z XIII i XIV wieku oraz późnośredniowieczna więźba dachowa.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Parish Church of St Saeran A Grade I Listed Building in Llanynys, Denbighshire.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Saeran’s church, Llanynys.