Llanwenog – kościół św Gwenoga

Historia

Kościół św Gwenoga w Llanwenog powstał na przełomie XIV i XV wieku. W 1485 roku dobudowana została do niego wieża z inicjatywy Rhysa ap Thomasa, lorda Dinefwr and Carew. W średniowieczu był świątynią parafialną przydzieloną do opactwa w Talley. Później kościół był własnością biskupów St. Davids jako prebenda kolegiaty w Llanddewi Brefi. W XIX stuleciu kościół szczęśliwie przeszedł jedynie niewielkie modernizacje, renowację przeprowadzono natomiast na początku i pod koniec XX wieku.

Architektura

Kościół składa się prostokątnej w planie nawy bez wyodrębnionego zewnętrznie prezbiterium oraz późnośredniowiecznej wieży z końca XV wieku po stronie zachodniej. Ma ona rozszerzającą się podstawę, zwieńczenie w postaci parapetu i krenelażu oraz wieżyczkę komunikacyjną po stronie północno – wschodniej. Całość została wzniesiona z większych kamieni niż reszta kościoła. Po stronie południowo – wschodniej do nawy i prezbiterium dostawiona została w XV wieku prostokątna kaplica. Od strony północnej dobudowano natomiast niewielki transept mieszczący pomieszczenie organowe. Wewnątrz nawy zachowała się późnośredniowieczna więźba dachowa z XV wieku.

jeśli zwiedziłeś  powyższy zabytek, oceń:
[rate]

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego