Llanwenog – kościół św Gwenoga

Historia

   Kościół św Gwenoga w Llanwenog powstał na przełomie XIV i XV wieku. W 1485 roku dobudowana została do niego wieża z inicjatywy Rhysa ap Thomasa, lorda Dinefwr and Carew. W średniowieczu był świątynią parafialną przydzieloną do opactwa w Talley. Później kościół był własnością biskupów St. Davids, jako prebenda kolegiaty w Llanddewi Brefi. W XIX stuleciu kościół szczęśliwie przeszedł jedynie niewielkie modernizacje, renowację przeprowadzono natomiast na początku i pod koniec XX wieku.

Architektura

   Kościół pierwotnie składał się z prostokątnej w planie, wydłużonej nawy bez wyodrębnionego zewnętrznie prezbiterium. Pod koniec XV wieku dostawiona do niej została późnośredniowieczna wieża, usytuowana po stronie zachodniej. Otrzymała ona rozszerzający się cokół, zwieńczenie w postaci przedpiersia z krenelażem oraz wysuniętą ryzalitowo wieżyczkę komunikacyjną po stronie północno – wschodniej. Całość wieży została wzniesiona z większych kamieni niż reszta kościoła. Po stronie południowo – wschodniej do nawy i prezbiterium dostawiona została także w XV wieku prostokątna kaplica. Jej wnętrze otwarto na starszą nawę dwiema szerokimi arkadami.

Stan obecny

   Kościół zachował w większości do dnia dzisiejszego średniowieczną formę, za wyjątkiem niewielkiej przybudówki od strony północnej, mieszczącej pomieszczenie organowe. Elewacje korpusu i południowej kaplicy są dziś pobielone, zgodnie ze średniowieczną techniką wzmacniania odporności ścian przed wilgocią. Wewnątrz nawy zachowała się późnośredniowieczna więźba dachowa z XV wieku oraz chrzcielnica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.

Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, St Gwenog Church A Grade I Listed Building in Llanwenog, Ceredigion.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Gwenog’s church, Llanwenog.