Llanrhychwyn – kościół św Rhychwyna

Historia

   Kościół św Rhychwyna w Llanrhychwyn powstał prawdopodobnie w XII wieku jako niewielka kaplica. Pomiędzy XIII a XVI wiekiem został rozbudowany i powiększony. Renowacja i niewielkie modyfikacje zostały przeprowadzone w XIX stuleciu.

Architektura

   Wyjątkowo dla średniowiecznych kościołów, świątynia w Llanrhychwyn nie została zorientowane względem stron świata, tak by mieć ołtarz i prezbiterium skierowane ku wschodowi, lecz krótsze boki usytuowano na południowym – zachodzie i północnym – wschodzie.  Być może spowodowane to było ukształtowaniem terenu. Kościół u schyłku średniowiecza był niewielką budowlą składającą się z dwóch bliźniaczych, prostokątnych w planie naw, z których południowo – wschodnia pochodziła z XIII wieku i zawiera w sobie fragmenty najstarszej kaplicy, a północno – zachodnia została dobudowana w XVI wieku. Wewnątrz obie nawy rozdzieliły proste i masywne, czworoboczne filary, podtrzymujące drewnianą, otwartą więźbę dachową.

Stan obecny

   Średniowieczna więźba dachowa zachowanego do dziś kościoła należy do jednej z najstarszych zachowanych na terenie Walii, a w niektórych oknach zachowały się witraże z XV-XVII wieku. W kościele znajduje się także kamienna, dość prymitywna chrzcielnica  z XII/XIII wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa wikipedia.org, Llanrhychwyn.