Llanrhychwyn – kościół św Rhychwyna

Historia

Kościół św Rhychwyna w Llanrhychwyn powstał prawdopodobnie w XII wieku jako niewielka kaplica. Pomiędzy XIII a XVI wiekiem został rozbudowany i powiększony. Renowacja i niewielkie modyfikacje zostały przeprowadzone w XIX stuleciu.

Architektura

Kościół jest niewielką budowlą składającą się z dwóch bliźniaczych, prostokątnych naw z których południowo – wschodnia pochodzi z XIII wieku i zawiera w sobie fragmenty najstarszej kaplicy, a północno – zachodnia została dobudowana w XVI wieku. Średniowieczna więźba dachowa należy do jednej z najstarszych zachowanych na terenie Walii, a w oknach zachowały się witraże z XV-XVII wieku. W kościele znajduje się także kamienna, dość prymitywna chrzcielnica  z XII/XIII wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa wikipedia.org, Llanrhychwyn.