Llanidloes – hala targowa

Historia

   Prawo handlu miasto Llanidloes otrzymało od angielskiego króla Edwarda I w 1280 roku. Pierwotnie odbywał się on w centrum miasta pod otwartym niebem. Hala targowa została zbudowana na początku XVII wieku, ale niektóre drewniane belki pochodzą z połowy XVI wieku, sugerując wcześniejsze powstanie budowli, albo raczej ponowne wykorzystanie drewna ze starszego budynku. Hala targowa pierwotnie nazywała się Booth Hall, co nawiązywało do straganów lub bud rozlokowanych pod i wokół budynku. W XVIII stuleciu fasadę północną budowli przebudowano używając cegły. Do XIX wieku hala była ruchliwym centrum walijskiego handlu wełną, a następnie zajmowana była przez Instytut Pracujących (The Working Men’s Institute) i bibliotekę. Jeszcze na początku XX wieku pobierano opłaty za przechowywanie koni w stajniach na parterze budynku. Dopiero w 1930 roku w hali umieszczono muzeum, a w latach 1957-1959 cały budynek został starannie odrestaurowany.

Architektura

   Hala targowa usytuowana została w centrum miasta, przy skrzyżowaniu czterech głównych ulic miasta. Pierwotnie zbudowana była w konstrukcji szkieletowej z kamienia i drewna. Dwupiętrowy budynek miał pięć przęseł podtrzymywanych przez drewniane słupy. Jego południowa ściana została przebudowana w kamieniu wkrótce po powstaniu. Na parterze znajdowały się stanowiska handlowe z budami umieszczonymi na brukowanych płytami chodnikach. Powyżej znajdowało się długie i dobrze oświetlone pomieszczenie wsparte na dębowych belkach, wykorzystywane do intratnego handlu wełną. Duże drzwi na piętrze były kiedyś używane do jej ładowania i rozładowywania. Dostęp do górnej sali zapewniały drzwi i schody we wschodniej części. Był to typowy budynek handlowy tego okresu dla większości miast środkowej Walii.

Stan obecny

   Obecnie hala targowa mieści stałą wystawę na temat budynków zrębowych, opisującą ich historię, techniki budowlane i zastosowania. Zawiera także część poświęconą metodą datowania drewna i odbudowie budynków. Dziś jest to jedyna ocalała hala targowa na terenie Walii.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions of Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient and Historical Monuments of the County of Montgomery, London 1911.

Strona internetowa coflein.gov.uk, Old Market Hall, Llanidloes.
Strona internetowa wikipedia.org, Old Market Hall, Llanidloes.