Llangwm – kościół św Hieronima

Historia

Kościół parafialny w Llangwm po raz pierwszy wspominany był w źródłach historycznych w 1128 roku. W XIII wieku kościół musiał przejść znacząca przebudowę, gdyż najstarsze fragmenty obecnej budowli sięgają tego właśnie stulecia. Powiększony został także w XV wieku, kiedy to dobudowano wieżę kościelną. W XIX stuleciu świątynia znajdowała się w ruinie, dlatego w 1863 roku przeprowadzono gruntowną wiktoriańską renowację połączoną z przebudową.

Architektura

Kościół jest dość nietypową budowlą składającą się z podłużnej  nawy na planie prostokąta i krótkiego, także prostokątnego, prezbiterium. Do jego północnej ściany przystawiona jest XV-wieczna wieża z wieloboczną wieżyczką od strony południowo – zachodniej, mieszczącą klatkę schodową. Całość zwieńczona jest wydatnym parapetem z ozdobnym krenelażem. Kruchta po stronie południowej nawy oraz większość okien pochodzi z XIX stulecia, wyróżniają się one jednak bardzo wysoką jakością. Wewnątrz najcenniejszym elementem jest XV-wieczne, dębowe lektorium oddzielające nawę od prezbiterium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Jerome A Grade I Listed Building in Llangwm, Monmouthshire.