Llanfrothen – kościół św Brothena

Historia

   Zgodnie z tradycją kościół został zbudowany na miejscu pustelni założonej pod koniec VI wieku przez świętego Brothena, rzekomo jednego z siedmiu synów legendarnego księcia Heliga ap Glanawga. Budowla powstała w XIII wieku, a w XV wieku została ponownie zadaszona. Południowa kruchta i mała dzwonnica zostały prawdopodobnie dodane w XVII wieku. Kościół został odrestaurowany w XIX stuleciu, zainstalowano wówczas nowe okna w nawie, a podłogę wyłożono płytkami.

Architektura

   Kościół wzniesiono na pochyłym miejscu, dlatego jego podłoga nachylona została w kierunku wschód – zachód. Budowla początkowo składała się z prostokątnej nawy i prezbiterium tworzących jedną całość o długości 20 metrów i szerokości 6 metrów, przykrytych jednym wspólnym dachem dwuspadowym. Wejścia umieszczono w zachodniej części korpusu, w ścianie północnej i południowej, ponadto elewacje przeprute były niedużymi, wąskimi oknami lancetowatymi, w ścianie wschodniej ułożonymi w formie triady. Wewnątrz elewacje pokryte były barwnymi polichromiami, a pomiędzy nawą a prezbiterium znajdowało się dębowe lektorium, rozdzielające część kościoła przeznaczoną dla świeckich od części kapłańskiej.

Stan obecny

   Południowa kruchta obecnego kościoła jest dodatkiem nowożytnym. Przetrwały obydwa oryginalne portale wejściowe z XIII wieku, chociaż południowy został otynkowany, zachowały się także pierwotne okna w ścianie wschodniej i zachodniej. Pozostałe zostały przekształcone w XIX stuleciu. Wewnątrz kościoła zachowały się ślady ściennych polichromii i XV-wieczna chrzcielnica. Datowanie lektorium wykazało, że drewno użyte do jego produkcji pochodziło z drzew ściętych między 1496 a 1506 rokiem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of North Wales, Malvern 1993.

Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Brothen’s church, Llanfrothen.
Strona internetowa wikipedia.org, St Brothen’s Church, Llanfrothen.