Llanfrothen – kościół św Brothena

Historia

Zgodnie z tradycją kościół został zbudowany na miejscu pustelni założonej pod koniec VI wieku przez świętego Brothena, rzekomo jednego z siedmiu synów legendarnego księcia Heliga ap Glanawga. Budowla powstała w XIII wieku, a w XV wieku została ponownie zadaszona. Południowa kruchta i mała dzwonnica zostały prawdopodobnie dodane w XVII wieku. Kościół został odrestaurowany w XIX stuleciu, zainstalowano wówczas nowe okna w nawie, a podłogę wyłożono płytkami.

Architektura

Kościół wzniesiono na pochyłym miejscu, dlatego jego podłoga nachylona jest w kierunku wschód – zachód. Budowla składa się z prostokątnej nawy i prezbiterium tworzących jedną całość i przykrytych jednym dachem. Południowa kruchta jest dodatkiem nowożytnym. Kościół mierzy 20 metrów długości i 6 metrów szerokości. Na jego zachodnim krańcu znajdują się przeciwległe portale wejściowe z XIII wieku, chociaż południowy został otynkowany. Północny portal ma formę ostrołukową. Okna zostały przekształcone w XIX stuleciu. Wewnątrz kościoła zachowały się ślady ściennych polichromii i XV-wieczna chrzcielnica. Pomiędzy nawą a prezbiterium znajduje się dębowe lektorium. Jego datowanie wykazało, że drewno użyte do jego produkcji pochodziło z drzew ściętych między 1496 a 1506 rokiem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Brothen’s church, Llanfrothen.
Strona internetowa wikipedia.org, St Brothen’s Church, Llanfrothen.