Llanelltyd – zamek Cymer

Historia

   Najwcześniejsza wzmianka o walijskim zamku Cymer pochodzi z 1116 roku i jest równocześnie najstarszą wzmianką o zamku rodowitych Walijczyków, który można dziś zidentyfikować. Miał on wówczas zostać wzniesiony przez Uchdryda ap Edwina, który dostał okoliczne ziemie od księcia Powys, Cadwgana ap Bleddyna. Gdy książę zmarł w 1116 roku Uchdryd bez zezwolenia wzniósł zamek, lecz jeszcze w tym samym roku następcy Cadwgana wysłali do Cymer wojska, które przepędziły fundatora zamku, a jego budowlę spaliły.

Architektura

   Zamek został wzniesiony z drewna na półokrągłym, ziemnym kopcu o średnicy około 13 metrów i dzisiejszej wysokości dochodzącej do 4,5 metra. Nie zachowały się ślady po fosie ani rowie obronnym. Na wzgórzu znajdują się ruiny budynku o wymiarach 6,7 na 7,5 metra z murami o grubości około 1 metra, ponad piwnicą o masywnych fundamentach. Ponad nią budowla posiadała przynajmniej jeszcze dwie kondygnacje. W południowo – zachodnim narożu znajdował się kominek, a po przeciwnej stronie klatka schodowa. Budowla opisywana jest jako wieża ostrzegawcza z XVI wieku lub domek myśliwski opatów z Cymer.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, widoczny jest jedynie kopiec i relikty późniejszej budowli z XVI wieku w postaci dwóch ścian. Wstęp na teren kopca jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Davis P.R., Castles of the Welsh Princes, Talybont 2011.

Strona internetowa coflein.gov.uk, Mound, Castell Cymmer.
Strona internetowa gatehouse-gazetteer.info, Cymmer Castle, Llanelltyd.