Llandenny – kościół św Jana

Historia

Początki kościoła św. Jana w Llandenny sięgają XII wieku. W XIV stuleciu został on rozbudowany o prezbiterium, a w kolejnym wzniesiono wieżę i wymieniono dachy. W latach 1860-1865 John Prichard i John Pollard Seddon przeprowadzili udaną renowację budowli, kolejne prace naprawcze wykonano na początku XX wieku.

Architektura

Kościół został zbudowany z czerwonego piaskowca (Old Red Sandstone), a jego dachy pokryto kamienną dachówką. Składa się z XII-wiecznej, prostokątnej w planie nawy, węższego i krótszego, prostokątnego prezbiterium po wschodniej stronie oraz wieży z XV wieku umieszczonej od zachodu. Do południowej ściany nawy w XIV lub XV stuleciu dobudowana została kruchta, zakrystia północna jest natomiast dodatkiem nowożytnym. Okna nawy pochodzą z XV wieku, a w prezbiterium widoczne są XIV-wieczne otwory zwieńczone trójliściami. Trójpoziomową wieżę zwieńczono krenelażem. W jej północno – wschodnim narożniku umieszczono wieżyczkę komunikacyjną. Wewnątrz prezbiterium od nawy oddzielało pierwotnie lektorium, jednak pozostała po nim jedynie południowa klatka schodowa, wysunięta ryzalitowo z bryły nawy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St John. A Grade I Listed Building in Raglan, Monmouthshire.