Llandenny – kościół św Jana

Historia

   Początki kościoła św. Jana w Llandenny sięgają XII wieku. W XIV stuleciu został on rozbudowany o prezbiterium, a pod koniec XV wieku wzniesiono wieżę i wymieniono dachy. W latach 1860-1865 John Prichard i John Pollard Seddon przeprowadzili udaną renowację budowli, kolejne prace naprawcze wykonano na początku XX wieku.

Architektura

   Kościół został zbudowany z czerwonego piaskowca, a jego dachy pokryto kamienną dachówką. Pierwotnie w XII/XIII wieku składał się jedynie z prostokątnej w planie, salowej nawy, do której na początku XIV stulecia po wschodniej stronie dostawiono węższe i krótsze, prostokątne prezbiterium. Następnie pod koniec XV wieku wzniesiono czworoboczną, przysadzistą wieżę usytuowaną od zachodu. Jej trzy piętra zwieńczono krenelażem, a w północno – wschodnim narożniku umieszczono wieżyczkę komunikacyjną. Do południowej ściany nawy w XIV lub XV stuleciu dobudowana została również kruchta. Początkowo elewacje przeprute były małymi późnoromańskimi otworami, w okresie gotyku kościół oświetlały dużo większe pojedyncze lub zgrupowane parami okna zwieńczone wydatnymi trójliśćmi. W późnym gotyku elewacje przepruto dodatkowo otworami zwieńczonymi tzw. oślimi grzbietami. Wewnątrz prezbiterium od nawy oddzielało pierwotnie lektorium, o czym świadczyła południowa klatka schodowa, wysunięta ryzalitowo z bryły nawy po stronie południowej.

Stan obecny

   Kościół jest dziś mieszaniną elementów gotyckich (prezbiterium) i późnogotyckich (wieża, kruchta), z których część, jak na przykład dwudzielne okno po stronie południowej, mieści się w późnoromańskich jeszcze murach nawy, gdzie od północy widoczny jest jeden najstarszy otwór okienny. Jedynie zakrystia jest aneksem w całości nowożytnym. Okna nawy pochodzą z XV wieku, a w prezbiterium widoczne są XIV-wieczne otwory zwieńczone trójliściami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St John. A Grade I Listed Building in Raglan, Monmouthshire.