Llandawke – kościół św Odoceusa

Historia

   Kościół w Llandawke powstał w XIII wieku, nie wiadomo jednak kiedy dokładnie. Uważa się, że zawsze był pod prywatnym patronatem dziedziców z zamku Laugharne. Jeden z nich, sir Guy de Brian, przebudował kościół w XIV wieku.

Architektura

   Kościół został wzniesiony z lokalnego czerwonego piaskowca i wapienia, dachy zaś utworzono z łupków. U schyłku średniowiecza składał się z czteroprzęsłowej nawy, trójprzęsłowego prezbiterium, które wzniesiono jako niższe i węższe od nawy, oraz zachodniej czworobocznej wieży. Wieża ta powstawała dwuetapowo, przy czym jej górna, zwężająca się część może pochodzić już z XVII wieku. Od strony zachodniej i południowej otrzymała duże ostrołukowe okna, północną ścianę przebito natomiast wąską szczeliną. Po północnej stronie znajduje się również aneks ze spiralną klatką schodową. Wejście do świątyni umieszczono po południowej stronie, gdzie osadzony został ostrołukowy portal. Oświetlenie nawy i prezbiterium zapewniały różnorodne okna: duże dwudzielne wypełnione zwieńczonymi trójliśćmi prześwitami, osadzone w czworobocznych i ostrołucznych ościeżach oraz mniejsze, dwudzielne, także z trójlistnymi prześwitami. Zarówno nawę jak i prezbiterium przykryto otwartą więźbą dachową.

Stan obecny

    Malowniczy kościół zachował do dnia dzisiejszego pierwotne mury obwodowe oraz wiele średniowiecznych detali architektonicznych. Po lewej stronie portalu wejściowego znajduje się podwójne, prostokątne okno w stylu gotyku wertykalnego, a po prawej stronie ostrołukowe okno w stylu gotyku dekoracyjnego  z nowożytnym maswerkiem. Gotyckie okno znajduje się także w południowej i wschodniej ścianie prezbiterium oraz po stronie północnej nawy i prezbiterium.
   Wewnątrz prezbiterium znajduje się piscina i wnęka, w której wcześniej znajdował się nagrobek. Po stronie północnej znajduje się XIV-wieczny nagrobek Margaret Marlos, siostrzenicy sir Guya de Briana z zamku Laugharne, niestety pocięty na trzy części przez złodziei. W kościele znajduje się również płyta kamienna z V lub VI wieku z inskrypcjami łacińskimi i ogamicznymi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.

Strona internetowa coflein.gov.uk, St Margaret Marlos Church; St Odoceus church Llandawke.
Strona internetowa wikipedia.org, St Odoceus’ Church, Llandawke.