Llandawke – kościół św Odoceusa

Historia

   Kościół w Llandawke powstał w XIII wieku, nie wiadomo jednak kiedy dokładnie. Uważa się, że zawsze był pod prywatnym patronatem dziedziców z zamku Laugharne. Jeden z nich, sir Guy de Brian, przebudował kościół w XIV wieku.

Architektura

   Kościół został wzniesiony z lokalnego czerwonego piaskowca i wapienia, dachy zaś utworzono z łupków. Składa się z czteroprzęsłowej nawy, trójprzęsłowego prezbiterium, które jest niższe i węższe, oraz zachodniej czworobocznej wieży. Wieża ta powstawała dwuetapowo, jej górna część może pochodzić już z XVII wieku. Zwęża się ona w miarę wysokości, od strony zachodniej i południowej posiada duże ostrołukowe okna. Po północnej stronie znajduje się aneks ze spiralną klatką schodową.
  
Wejście do świątyni znajduje się po południowej stronie przez ostrołukowy portal. Po jego lewej stronie znajduje się podwójne, prostokątne okno w stylu gotyku wertykalnego, a po prawej stronie ostrołukowe okno w stylu gotyku dekoracyjnego  z nowożytnym maswerkiem. Gotyckie okno znajduje się także w południowej i wschodniej ścianie prezbiterium oraz po stronie północnej nawy i prezbiterium.
   Wewnątrz prezbiterium znajduje się piscina i wnęka, w której wcześniej znajdował się nagrobek. Po stronie północnej znajduje się XIV-wieczny nagrobek Margaret Marlos, siostrzenicy sir Guya de Briana z zamku Laugharne, niestety pocięty na trzy części przez złodziei. W kościele znajduje się również płyta kamienna z V lub VI wieku z inskrypcjami łacińskimi i ogamicznymi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Wolverhampton 2003.

Strona internetowa coflein.gov.uk, St Margaret Marlos Church; St Odoceus church Llandawke.
Strona internetowa wikipedia.org, St Odoceus’ Church, Llandawke.