Llancarfan – kościół św Cadoca

Historia

Kościół św Cadoca w Llancarfan został wzniesiony w XIII wieku i już w latach 1284-1307 przebudowany. Dalsze prace przeprowadzono w późniejszym okresie XIV wieku, kiedy to nawę południową zmieniono w kaplicę i dobudowano wieżę. Jest to jeden z kilku kościołów w Walii poświęconych św. Cadocowi, ale uważa się że to właśnie w Llancarfan święty służył jako opat. W XV stuleciu kościół został wewnątrz ozdobiony ściennymi freskami. Podobno miał także wspaniały witraż w oknie prezbiterium, lecz w XVII wieku mieszkaniec wsi o nazwisku Whitton Bush zniszczył je, wielokrotnie uderzając i krzycząc: “Precz z dziwką babilońską!”. W latach 1887-1888 kościół odnowiono oraz przebudowano zachodnią wieżę.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej nawy głównej, krótszego i węższego, prostokątnego prezbiterium i nawy południowej o długości równej łącznie nawie głównej i prezbiterium. Od strony zachodniej znajduje się XIV wieczna wieża, zwieńczona parapetem na wystających wspornikach i krenelażem. Od strony południowej przed portalem wejściowym wzniesiono kruchtę. Obie nawy i prezbiterium posiadają drewniane stropy kolebkowe z XV stulecia. Południową nawę, czyli późniejszą kaplicę oddziela od nawy głównej XV-wieczne lektorium, pierwotnie lektorium oddzielało także nawę od prezbiterium. Ściany ozdobione są późnośredniowiecznymi freskami przedstawiającymi siedem grzechów, śmierć Gallanta oraz świętego Jerzego i smoka. Freski te są jednymi z najlepiej zachowanych w całej Wielkiej Brytanii, a wizerunek świętego Jerzego i smoka to najbardziej kompletny malunek o tej tematyce w Walii.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, St Cadoc’s Parish Church. A Grade I Listed Building in Llancarfan, Vale of Glamorgan.