Llanblethian – kościół św Jana

Historia

Kościół św Jana w Llanblethian został wzniesiony w XII wieku, z tego okresu pochodzi z pewnością dzisiejsze prezbiterium. Wówczas był on w posiadaniu opactwa Tewkesbury. W XIV wieku świątynię powiększono, a kulminacją rozbudowy było dodanie w 1477 roku wieży z fundacji Lady Anne Neville, żony Ryszarda, księcia Gloucester, późniejszego króla Anglii Ryszarda III. W latach 90-tych XIX wieku kościół przeszedł renowację, w trakcie której odnowiono wnętrza i usunięto oryginalne tynki ścienne, pozostawiając surowe mury. Pozytywną stroną tych prac było ukazanie dębowego stropu, chociaż część średniowiecznych belek musiała zostać wymieniona. Podczas prac konserwatorskich otwarto także kryptę pod zakrystią i odkryto szczątki około 200 ciał. Nie wiadomo, czy krypta została wykorzystana jako ossuarium dla ciał przeniesionych z cmentarza, lub czy była miejscem masowego miejsca pochówku z jakiegoś tragicznego wydarzenia historycznego.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej nawy, starszego, mniejszego ale także prostokątnego prezbiterium, kaplicy dobudowanej do południowej strony nawy i znajdującej się zaraz obok południowej kruchty. Od zachodu kościół zamyka wyniosła XV-wieczna wieża. Jej wygląd jest dość nietypowy dla regionu Glamorgan, a bardziej charakterystyczny dla terenów Kornwalii. Posiada ona narożne wielostopniowe przypory, klatkę schodową w narożniku północno – wschodnim oraz zwieńczenie w postaci ozdobnego krenelaży i czterech sterczyn.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, hurch of St John the Baptist. A Grade I Listed Building in Cowbridge, Vale of Glamorgan.
Strona internetowa wikipedia.org, Church of St John the Baptist, Llanblethian.