Llanbadarn Fawr – kościół św Padarna

Historia

Pierwsza świątynia w Llanbadarn Fawr mogła powstać już w VI wieku z inicjatywy świętego Padarna, któremu miejscowość zawdzięcza nazwę. Założył on klasztor, który przyciągnął rzeszę mnichów i stał się miejscowym centrum nauki. W 988 roku został zniszczony przez duńskich wikingów i ponownie w 1038 roku przez Gruffydda ab Llewelyna. Pomimo tego w XI wieku parafia Llanbadarn była jedną z większych na terenie Walii. Obecny kościół powstał po zniszczeniu pierwotnej budowli w wyniku pożaru, w połowie XIII wieku, a w XIV i XV stuleciu został powiększony. Pomiędzy 1867 a 1884 został odnowiony przez Johna Pollarda Seddona.

Architektura

Kościół w dzisiejszym kształcie to w dużym stopniu XIII/XIV wieczna budowla wzniesiona na planie krzyża. Składa się z pojedynczej, prostokątnej nawy, północnego i południowego transeptu, prostokątnego prezbiterium po wschodniej stronie oraz masywnej wieży nad przecięciem naw. Po południowej stronie nawy dobudowana została nowożytna kruchta, która kryje wewnątrz warty uwagi, wczesnogotycki portal. Prezbiterium zostało powiększone około 1475 roku, przebito w nim wówczas nowe okna w stylu angielskiego gotyku wertykalnego. W 1491 roku prezbiterium zwieńczono drewnianym sklepieniem beczkowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa wikipedia.org, St Padarn’s Church, Llanbadarn Fawr.