Kidwelly – miejskie mury obronne

Historia

Najwcześniejsza donacja na miejskie mury obronne w Kidwelly znana jest z 1280 roku, tak więc przyjmuje się, iż murowane obwarowania powstały około 1300 roku, na miejscu wcześniejszych fortyfikacji drewniano – ziemnych. W okresie późnego średniowiecza, około XV/XVI wieku, górne piętro południowej bramy zostało przekształcone w ratusz.

Architektura

Obwarowania miejskie rozciągały się na południowy – zachód od zamku. Biegły od zamkowej bramy południowej, dwukrotnie zakręcały łagodnym łukiem na południowym zachodzie, skąd prowadziły na północ, gdzie po skręcie w kierunku wschodnim docierały do fosy zamkowej. Ich grubość wynosiła w przyziemiu około 1,6 metra, wysokość nie jest znana. Zwieńczone były krenelażem i posiadały chodnik obrońców w grubości muru. Nie były wzmocnione basztami. Do miasta prowadziły dwie bramy: od strony południowo – zachodniej i północno – zachodniej. Brama południowa była konstrukcją na planie prostokąta z ostrogami w narożach, posiadającą dwa piętra i zwieńczoną krenelażem. Czterostopniowy przejazd bramny posiadał bronę pomiędzy 2 i 3 stopniem. Jako że górne piętro zostało przekształcone w ratusz, na piętrze przebito duże okna, także od strony zewnętrznej miasta. Pierwsza kondygnacja ogrzewana była kominkiem, drugie piętro także posiadało kominek i niezależne wejście po drewnianych zewnętrznych schodach. Portale prowadziły także na chodnik obronny na murach. Mniejsza furta znajdowała się prawdopodobnie po północnej stronie obwarowań, w pobliżu fosy zamkowej.

Stan obecny

Obecnie najlepiej zachowanym fragmentem muru obronnego jest odcinek biegnący na zachód od fosy zamkowej po północnej stronie miasta. Ma około 1,6 metra szerokości i przetrwał do średniej wysokości 2,3 metra. Ponadto przetrwała zrujnowana południowo – zachodnia brama miejska.

pokaż południową bramę miejską na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kenyon J., The medieval castles of Wales, Cardiff 2010.
Strona internetowa gatehouse-gazetteer.info, Kidwelly town walls.