Hen Domen – zamek

Historia

   Hen Domen został zbudowany po 1071 roku, kiedy to Roger de Montgomery, pierwszy earl Shrewsbury, otrzymał rozległe obszary hrabstwa Shropshire od króla Wilhelma Zdobywcy. Wykopaliska archeologiczne sugerują, że budowę ukończono przed 1100 rokiem. Roger nazwał zamek Montgomery po mieście we Francji, z którego przybył. Jego obecna walijska nazwa oznacza natomiast “Stary kopiec”.
   Roger zmarł w 1094 roku, przekazując majątek synowi o imieniu Hugo. Rok później Hen Domen został złupiony przez Cadwgana Bleddyna, walijskiego księcia Powys. Parę lat później Hugo został zabity u wybrzeży Anglesey w walce z Norwegami, a jego następcą został starszy brat Robert. Jako że wziął on udział w antykrólewskim spisku, został uwięziony i zmarł w lochu króla Henryka na zamku Corfe. Hen Domen
był natomiast od 1105 roku siedzibą rodziny de Boulers (Bowdler). Około 1223 roku w odległości 1,5 kilometra wzniesiono nowy murowany zamek, starsze drewniane założenie funkcjonowało prawdopodobnie do końca XIII wieku.

Architektura

   Zamek dolny (bailey) zajmował owalną powierzchnię około 50 na 40 metrów, otoczoną suchą fosą o głębokości 2,7 metra. Motte czyli sztucznie usypany kopiec ziemi znajdował się w południowo-zachodnim rogu. Miał wysokość 8 metrów, strome krawędzie i płaski szczyt o średnicy 6,7 metra. Wznosił się na nim drewniany donżon o wieżowym charakterze, połączony mostem z podzamczem. Most ten dochodził do sporego, prawdopodobnie dwupiętrowego budynku o wymiarach 5×6 metrów. Pozostałą zabudowę stanowiła drewniana palisada otaczająca podzamcze, drewniana wieża nieopodal kopca oraz wieża bramna po stronie południowej.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, jedyną pozostałością po nim jest ziemny kopiec. Leży on na terenie prywatnym i może być  zwiedzany wyłącznie za zgodą właściciela.

pokaż miejsce na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa coflein.gov.uk, Hen Domen, Montgomery.

Strona internetowa cpat.org.uk, A short guide to Hen Domen motte and bailey castle.
Strona internetowa wikipedia.org, Hen Domen.